Academia Europaea avaldus ELi teadus- ja innovatsioonipoliitika tuleviku kohta

Academia Europaea avalduses teadus- ja innovatsioonipoliitika tuleviku kohta Euroopa Liidus pärast 2020. aastat juhitakse tähelepanu liikmesriikide ja Euroopa Liidu tasandi vahelise koostöö olulisusele teaduse ja innovatsiooni investeeringute koordineerimisel. Avalduse täistekst on leitav Academia Europaea kodulehel siin.