Aasta riigiõigusteaduse teo auhind Anneli Albile

Teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapitali auhinna „Aasta riigiõigusteaduse tegu“ sai Kenti ülikooli õigusteaduskonna (Kent Law School) Euroopa õiguse professor Anneli Albi.

Sihtkapitali nõukogu tunnistas auhinna vääriliseks prof Albi panuse mastaapse kaheköitelise Euroopa riikide põhiseaduste olemust ja toimimist analüüsivate artiklite kogumiku „National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law“ koostamisse ja toimetamisse. Auhind kuulutati välja Eesti õigusteadlaste päevadel 8. oktoobril 2020. Auhinna suurus on 5000 eurot.

Professor Albi omandas õigusteaduse alase hariduse Tartu ülikoolis ja kaitses doktorikraadi Euroopa ülikooli instituudis (European University Institute) Firenzes 2003. a. Anneli Albi on üks kahest Eesti õigusteadlasest, kes on võitnud maineka Euroopa Teadusnõukogu (European Research Council, ERC) uurimistoetuse.