Seminar omariikluse aluste kujunemisest ja raamatu esitlus 28. septembril Tartus

Eesti teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapitali ja Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate seltsi ühine seminar „Omariikluse aluste kujunemine“ ja raamatu esitlus toimub Tartu ülikooli raamatukogu konverentsisaalis esmaspäeval, 28. septembril algusega kell kell 16.

Sel aastal saab 100 aastat Eesti esimese põhiseaduse vastuvõtmisest. Riigiõiguslikud tekstid on olnud aluseks meie riikluse korraldusele. Nende sõnastamine ja muutumine mitte ainult peegeldab, vaid ka kujundab ühiskonna arengut ning on lahutamatu osa meie ajaloost.

Seminaril heidetakse pilk Eesti omariikluse põhidokumentide kujunemise loole esimestest otsustest kõrgema võimu kohta Eestis kuni tänase põhiseaduseni. Kavas on kaks ettekannet – Rait Maruste teeb katse avada omariikluse põhidokumentide tähendust ja professor Marju Luts-Sootak kõneleb konstitutsionalismi ajaloost Eestis.

Seni ei ole olemas meie omariikluse alustekstide laiemale avalikkusele mõeldud kogumikku. Rait Maruste koostatud, seminaril esitlusele tulev raamat „Eesti omariikluse põhidokumendid“ täidab selle selle lünga.

Taotluslikult ei ole tegu ajaloo või riigiõiguse alase teadustööga, vaid pigem selgitava iseloomuga ning ilma juriidiliste ja ajalooalaste eelteadmisteta mõistetava väljaandega. Selle esmane mõte on avardada omariikluse tundmise võimalusi, aga ka hoolitseda oma riigi (riigi)õigusliku ajaloo eest, sest vastasel korral teevad seda meie eest teised neile sobival viisil.

Kuigi osalejatele võidakse koroonakriisist hoolimata pakkuda kohvi suupisteid, palutakse neil kasutada desovahendeid ja hoida omavahel mõistlikku distantsi.