Rahvusvaheline koostöö

Akadeemia tegevussuunad rahvusvahelises ulatuses on järgmised:

 • koostöö rahvusvaheliste teadusorganisatsioonidega ja teadussuundade erialaliitudega;
 • tegevus Euroopa Liidu institutsioonides, programmides, projektides (näit mobiilsuskeskuste võrgustik EURAXESS);
 • Euroopa teadusruumi idee arendamine ja NATO teadusprogrammidesse lülitumine;
 • kahepoolne koostöö teiste riikide akadeemiate ja teadusinstitutsioonidega (sh akadeemiline teadlasvahetus);
 • ühised teadusüritused, sh Läänemeremaade traditsioonilised konverentsid – Balti vaimse koostöö konverentsid.

Rahvusvahelise koostöö kontakt

Ülle Raud    
koostöö juht
Telefon 645 1925
Mobiil 504 2659
ylle.raud@akadeemia.ee

Eesti-Poola teaduskoostöprojektide pikendamine kroonviiruse tõttu edasilükkunud teadusvisiitide võimaldamiseks

29.12.2021 Eesti-Poola teaduskoostööprojekte 2019–2021 pikendatakse perioodiks 2022–2023.

Poola teaduste akadeemia instituutide stipendiumiprogrammi PACIFIC 1. konkursi tähtaeg 30. detsembril 2021

21.12.2021 Järeldoktorantidele mõeldud stipendiumitele saavad kandideerida eri riikide teadlased kõigist teadusvaldkondadest.

Täpsemalt programmi kodulehelt.

Eesti-Bulgaaria teaduskoostööprojektide konkurss 2022–2023

04.01.2022 Eesti teaduste akadeemia ja Bulgaaria teaduste akadeemia toetavad aastatel 2022–2023 akadeemilise teadlasvahetuse kaudu järgmisi teaduskoostööprojekte:

 • Meemesilaste (Apis mellifera L.) haiguste eksperimentaalne uurimine Eestis ja Bulgaarias.
  Dr Risto Raimets, Eesti maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Taimetervise õppetool; Dr Delka Salkova, Bulgaaria teaduste akadeemia morfoloogia, patoloogia eksperimentaalse uurimise instituut ning eksperimentaalse parasitoloogia muuseumi osakond
 • Multifunktsionaalsete omadustega komposiitmaterjalide valmistamine: strukturaalsed uuringud ja rakendamine.
  Dr Valdek Mikli, Taltech, inseneriteaduskond, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut;
  Dr Angelina Koleva Stoyanova, Georgi Nadjakovi nimeline tahkise füüsika instituut, Bulgraaria teaduste akadeemia  
 • Usundilised mõisted. Traditsioonilised uskumused ning looduse ja kultuuri opositsioon (uus tegelikkus, teoreetilised lähenemised ja tõlgendused).
  Dr Mare Kõiva, Eesti kirjandusmuuseum, folkloristika osakond;
  Dr Ekaterina Anastasova, Bulgaaria teaduste akadeemia etnoloogia ja folkloori uurimise instituut ja etnograafia muuseum
 • Mineraloogilise koostise mõju keskkonnasõbralike efektiivsete komposiitide kristallokeemilistele ja termilistele omadustele.
  Dr Tiit Kaljuvee, Tallinna tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, anorgaaniliste materjalide teaduslabor; Prof Vilma Petkova Stoyanova, Akad. Ivan Kostovi nimeline mineraloogia ja kristallograafia Instituut, Bulgaaria teaduste akadeemia
 • Mitme komponendiga metall-oksiidist õhukesed kiled uue põlvkonna päikeseenergeetikale.
  Dr Olga Volobujeva, Tallinna tehnikaülikool, inseneriteaduskond, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, päikeseenergeetika materjalide teaduslabor; Dr Maxim Ganchev,  Bulgaaria teaduste akadeemia päikeseenergia ja uute energiaallikate kesklaboratoorium

Eesti-Ungari teaduskoostööprojektide taotlusvoor 2022–2024

Eesti teaduste akadeemia koostöös Ungari teaduste akadeemiaga kuulutab välja mobiilsuskonkursi aastateks 2022–2024 eesmärgiga toetada Eesti ja Ungari teadlaste koostööd. Taotluste esitamise tähtaeg on Eestis 15. september 2021.
Täiendatud 10.11.21. Taotlusvooru esitati tähtajaks 7 taotlust.

Heaks kiidetud projektide raames toimuvate teadusvisiitide ajaks korraldab majutuse ja päevaraha vastuvõttev akadeemia. Kumbki akadeemia ei kata teadustöö kulusid. Teadusvaldkonnad ja projektis osalejate arv ei ole piiratud. Eesti teadlased saavad ühisprojektides osaleda sõltumata institutsionaalsest kuuluvusest.

Ungari koostööpartnerilt eeldatakse institutsionaalset kuuluvust Ungari teaduste akadeemia või ülikoolis asuvasse akadeemia rahastatavasse uurimisrühma. Teadusvisiitide päevade arv projekti kohta aastas on kuni 21. Sõidukulusid ei kaeta.

Huvitatud Eesti teadlastel palume kontakteeruda Ungari kolleegi(de)ga, leppida kokku projekti eesmärgid ja sisu ning täita taotlusvorm.

Mõlemapoolselt allkirjastatud taotlusvormi palume saata Eesti teaduste akadeemia rahvusvaheliste suhete talituse e-postile foreign@akadeemia.ee

Lisainfo: koostöö juht Ülle Raud, e-post ylle.raud@akadeemia.ee, tel 645 1925, mob 504 2659.

Ungari koostööpartnerilt eeldatakse analoogilise taotluse esitamist Ungari teaduste akadeemiale sealsete tähtaegade ja vormide kohaselt. Täpsem info Ungaris: Nikoletta Faragó, tel+36 1411 6272, e-post farago.nikoletta@titkarsag.mta.hu

Lindau foorum 2021

Lindau foorum toimub sel aastal plaanide kohaselt 27. juunist kuni 2. juulini. Korraldajate sõnul on kavas nii kohapealsed kui ka virtuaalkohtumised, mille ettevalmistamisega hetkel tegeldakse. Täpsem info Lindau foorumi kodulehel.

Eesti-Tšehhi mobiilsusprojektide konkurss aastateks 2021–2023

Konkursile laekus üheksa taotlust, millest Eesti teaduste akadeemia ja Tšehhi teaduste akadeemia valisid toetamiseks järgmised akadeemilise teadlasvahetuse mobiilsusprojektid:

Numerical and experimental study of wave propagation in solids with inner structure.
Prof Arkadi Berezovski, Tallinna Tehnikaülikooli küberneetika instituut
Prof Radek Kolman, Tšehhi teaduste akadeemia termomehhaanika instituut

Literary Representations of Early Modern Crisis in Central and North Eastern Europe.
Prof Kristi Viiding, Eesti teaduste akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
Prof Lucie Storchová, Tšehhi teaduste akadeemia filosoofia instituut

Gas sensor materials with combines photoluminescent, electrical and mass-sensitive readout.
Prof Raivo Jaaniso, Tartu Ülikool, füüsika instituut
Prof Michal Novotny, Tšehhi teaduste akadeemia füüsika instituut

Lindau foorum 2020

Lindau interdistsiplinaarsele foorumile 2020. a suvel kutsuti Eestist osalema Tartu ülikooli füüsika instituudi materjaliteaduse nooremteadur Kristjan Kalam ning meditsiiniteaduste valdkonna dekanaadi ravijuhendite metoodikanõunik Urmeli Katus.

Tänavu 70. korda toimuma pidanud Lindau foorumile valiti osalema 660 noort teadlast 101-lt maalt. Foorum lükati edasi 2021. aastasse, osalajatele pakuti sel aastal virtuaalsel foorumil osalemise võimalust.

Eestit esindanud Urmeli Katuse muljed vt „Lindau Foorum 2020: Online Science Days.

Täpsem info Lindau foorumi kodulehel.

Eesti-Ungari ühisprojektide konkurss aastateks 2019–2021

Eesti Teaduste Akadeemia ja Ungari Teaduste Akadeemia poolt ühiselt välja kuulutatud teaduskoostööprojektide konkursile laekus tähtaegselt kaheksa taotlust.

Akadeemiad valisid konkursitulemuste põhjal välja neli projekti, mida toetatakse aastatel 2019–2021 akadeemilise teadlasvahetuse kaudu. Valituks osutusid järgmised projektid:

Categorical equivalence in algebra.
Prof. Valdis LAAN, Institute of Mathematics, University of Tartu
Dr. László Gyula MÁRKI, Alfred Renyi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences

THz spectroscopy of materials  with coupled magnetic and electric orders in high magnetic fields.         
Prof. Toomas RÕÕM, National Institute of Chemical Physics and Biophysics
Prof. Karlo PENC, Institute for Solid State Physics and Optics, Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences

Hungary and Estonia – strongly connected to global value chains.
Akad Urmas VARBLANE, University of Tartu, Estonian Academy of Sciences
Prof. Miklós SZANYI, Institute of World Economics, Hungarian Academy of Sciences

Morphosyntactic and phonological aspects of Finnougric languages.
Prof. Helle METSLANG, Institute of the Estonian and General Linguistics, University of Tartu
Prof. Beatrix OSZKÓ, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences

Eesti-Poola ühisprojektide konkurss aastateks 2019–2021

Eesti Teaduste Akadeemia ja PoolaTeaduste Akadeemia poolt ühiselt välja kuulutatud teaduskoostööprojektide konkursile laekus tähtaegselt üheksa taotlust.

Eesti eeaduste akadeemia ja Poola teaduste akadeemia toetavad 2019–2021 aastal akadeemilise teadlasvahetuse kaudu järgmisi Eesti-Poola teaduskoostööprojekte:

Diversity of soil microbial and mesofauna communities.
Prof Leho Tedersoo, University of Tartu, Institute of Ecology and Earth Sciences.
Dr Dominika Chmolowska, Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences

Promising Bi-doped phosphors for white LEDs. 
Prof Aleksandr Luštštik, University of Tartu, Laboratory of Physics of Ionic Crystals.
Prof Yaroslav Zhydachevskyy Institute of Physics, Polish Academy of Sciences.

Paleoenvironmental changes recorded by Estonian and Polish postglacial sediments.
Dr Leeli Amon-Veskimeister, Tallinn University of Technology, School of Science, Department of Geology: Division of  Quaternary Geology.
Prof Mariusz Lamentowicz, Adam Mickiewicz University in Poznań.

Algebraic approach to time-delay and nonlinear systems.
Dr Arvo Kaldmäe, Tallinn University of Technology, School of Information Technologies: Department of Software Sciences.
Prof Zbigniew Bartosiewicz, Białystok University of Technology.

Power converters with post-fault operation capability and fault detection methods.
Dr Andrii Chub, Tallinn University of Technology, School of Engineering: Department of Electrical Power Engineering and Mechatronics.
Prof Mariusz Malinowski, Warsaw University of Technology.

Eesti-Bulgaaria teaduskoostööprojektide konkurss aastateks 2018–2020

Eesti Teaduste Akadeemia ja Bulgaaria Teaduste Akadeemia toetavad aastatel 2018-2020 akadeemilise teadlasvahetuse kaudu järgmisi koostööprojekte:

Wide band gap oxide semiconductors for photovoltaic applications.
Atanas Katerski,Tallinn University of Technology, Institute of Materials and Environmental Technology.
Maxim Ganchev, Central Laboratory of Solar Energy and New Energy Sources, Bulgarian Academy of Sciences.

Synthesis and structural investigation of multifunctional materials – ceramics and alloys for their application.
Valdek Mikli, Tallinn University of Technology, Institute of Materials and Environmental Technology.
Angelina Koleva Stoyanova-Ivanova, Institute of Solid State Physics, Bulgarian Academy of Sciences.

Impact of intensification on carbonate, phosphate-silicate and sulfide/sulphate systems on their crystal-chemical properties.
Tiit Kaljuvee,  Tallinn University of Technology, Laboratory of Inorganic Materials.
Vladislav Kostov, Institute of Mineralogy and Crystallography, Bulgarian Academy of Sciences.

Dynamic boundaries in dynamic world. Tradition, religion and modernity.
Mare Kõiva, Estonian Literary Museum.Ekaterina Anastasova,  Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences.

Eesti-Tšehhi mobiilsuskonkurss aastateks 2018–2020

Eesti Teaduste Akadeemia ja Tšehhi Teaduste Akadeemia valisid konkursitulemuste põhjal välja kolm projekti, mida toetatakse aastatel 2018-2020 akadeemilise teadlasvahetuse kaudu.

Valituks osutusid järgmised teaduskoostöö-projektid:

Development of Nanophosphors and Thin Films for Optical Gas Sensing.
Dr. Raivo Jaaniso, Tartu Ülikool, füüsika instituut
Dr. Michal Novotný, Tšehhi Teaduste Akadeemia füüsika instituut

Non-invasive Sampling and Analysis of Body Fluids of Sportsmen for Optimization of Training Load.
Prof. Ruth Shimmo, Tallinna Ülikool, loodus- ja terviseteaduste instituut
Dr. Petr Kubáň, Tšehhi Teaduste Akadeemia analüütilise keemia instituut

Youth Political Participation in Post-Communist Europe.
Prof. Airi-Alina Allaste, Tallinna Ülikool, ühiskonnateaduste instituut
Prof. Tomáš Kostelecký, Tšehhi Teaduste Akadeemia sotsioloogia instituut

Allkirjastati Riia deklaratsioon

25. veebruaril 2020. a allkirjastati Läänemere piirkonna teaduste akadeemiate koostöökonverentsil „Innovatsioon – 21. sajandi liikumapanev jõud“ piirkonna teaduste akadeemia juhtide koostatud Riia deklaratsioon
Riia deklaratsioon näeb ette teaduste akadeemiate ja regiooni juhtivate ülikoolide vahelise koostöö tihendamist teadusprojektide realiseerimisel, samuti ühtse Läänemere teaduse innovatsiooniplatvormi loomise. Riia deklaratsioonile kirjutasid alla Professor Ojārs Spārītis, Läti teaduste akadeemia president, Professor Arvi Freiberg, Eesti teaduste akadeemia asepresident, Professor Jūras Banys, Leedu teaduste akadeemia president, Professor Risto Nieminen, Soome teaduste akadeemia president, Professor Indriķis Muižnieks, Läti ülikooli rektor, Professor Sergei Kilin, Valgevene teaduste akadeemia asepresident, Professor Taina Tukiainen, Aalto ülikool, Smart Up konsortsium, Markku Markkula, Euroopa Regioonide Komitee asepresident, Kristin Bakken, Academia Europaea Bergen Knowledge Hub Manager, Academia Europaea Bergen Knowledge Hub Akadeemilise direktori Eystein Janseni nimel ning Professor Eugene Eteris, Euroopa Komisjon, nutika spetsialiseerumise platvorm.

Läänemere piirkonna teaduste akadeemiate koostöökonverents „Innovatsioon – 21. sajandi liikumapanev jõud“. Foto Janis Brencis

Lindau füüsikafoorum 2019

Eesti teaduste akadeemia lähetab parimatest parimaid noorteadlasi Lindau foorumitele, kohtumaks Nobeli preemia laureaatidega.

69. Lindau foorum toimus 30. juunist 5. juulini 2019. a ning oli pühendatud füüsikale. Peamised teemad olid kosmoloogia, laserfüüsika ja gravitatsioonilained. Eestit esindas Priidik Gallagher  Tartu ülikooli füüsika instituudist. Kohtumisele oli kutsutud 42 Nobeli preemia laureaati, sh 2018. a füüsikaauhinna pälvinud Donna Strickland ja Gérard Mourou. Täpsemalt Lindau foorumi kodulehel www.lindau-nobel.org. Vt Priidik Gallagheri muljeid "Füüsikafoorum Lindaus"

Lindau füsioloogia ja arstiteaduse foorum 2018

Eesti teaduste akadeemia lähetab parimatest parimaid noorteadlasi Lindau foorumitele, kohtumaks Nobeli preemia laureaatidega.

Juunis 2018 toimus 68. Lindau foorum (valdkond: füsioloogia ja arstiteadus). Eesti-sisese avaliku konkursi alusel valis akadeemia välja kolm andekat noort teadlast Eesti esindamiseks teises, siis juba rahvusvahelises voorus, mille lõpptulemusel  õiguse foorumil osalemiseks said kõik Eestist väljavalitud:

 • Uku Haljasorg (järeldoktor, Weizmann Institute of Science, Iisrael)
 • Kristi Huik (järeldoktor, National Institute for Health, USA)
 • Liis Lemsalu (doktorant, Tartu Ülikool; nooremteadur, Tervise Arengu Instituut)
Eesti esindajad
Kuidas võita Nobeli preemiat (Foto erakogust)

Nende ühist kokkuvõtet vt siit.

Foorumil osales kaheastmelise konkursi tulemusena ca 600 andekat noorteadlast üle kogu maailma. Kuue päeva jooksul oli neil võimalik vahetult osa saada 39 nobelisti inspireerivatest loengutest, interaktiivsetest meistriklassidest, sundimatus õhkkonnas toimuvatest kohtumistest. Täpsem info foorumite kohta on leitav: www.lindau-nobel.org.

Lindau keemiafoorum 2017

Eesti teaduste akadeemia lähetab parimatest parimaid noorteadlasi Lindau foorumitele, kohtumaks Nobeli preemia laureaatidega.

Juunis 2017 toimus 67. Lindau foorum (valdkond: keemia ja lähedased erialad). Eesti-sisese avaliku konkursi alusel valis Akadeemia välja kolm andekat noort keemikut Eesti esindamiseks teises, siis juba rahvusvahelises voorus, mille lõpptulemused selgusid: õiguse osaleda foorumil sai Gert Preegel Tallinna tehnikaülikooli keemia- ja biotehnoloogiainstituudist. Tema kokkuvõtet vt siit.
Foorumil osales kaheastmelise konkursi tulemusena üle 400 andeka noorteadlase üle kogu maailma. Kuue päeva jooksul oli neil võimalik vahetult osa saada enam kui 30 nobelisti inspireerivatest loengutest, interaktiivsetest meistriklassidest, sundimatus õhkkonnas toimuvatest kohtumistest. Täpsem info foorumite kohta on leitav: www.lindau-nobel.org.

Selgus L'Oreal-UNESCO stipendiumikonkursi võitja

Eesti naisteadlastel avanes sel aastal esmakordselt võimalus kandideerida L'Oreal−Unesco Balti stipendiumile For Women in Science. Eestis antakse välja üks 6000-eurone stipendium alla 40-aastasele doktorikraadiga teadlasele uuringuteks loodusteaduste või füüsika vallas või nendega seotud teadusaladel.
Eestist esitati 23 taotlust, mida hindas Eesti teaduste akadeemia poolt moodustatud komisjon koosseisus: akadeemikud Ergo Nõmmiste ja Ain-Elmar Kaasik ning professorid Anne Kahru, Malle Krunks ja Tiina Nõges. Eesti, Läti ja Leedu stipendiaatide nimed tehti teatavaks 26. mail 2017 Riias Läti teaduste akadeemias toimunud pidulikul üritusel.

 Eestist pälvis stipendiumi keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi vanemteadur Els Heinsalu (pildil koos abikaasa ja lastega), kes uurib keele- ning ökosüsteeme. Esmapilgul tunduvad need süsteemid kõrvaltvaatajale küllaltki erinevad, kuid nende aluseks olevad matemaatilised mudelid on suhteliselt sarnased ning kohandades ühes valdkonnas välja töötatud vahendeid, meetodeid ja mudeleid on võimalik  lahendada teise valdkonna probleeme. Eduka teaduskarjääri kõrvalt on Els nelja lapse ema, aktiivne teaduse populariseerija ja üks  Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutajaliikmetest.


L’Oréal–UNESCO programm For Women in Science tegutseb alates 1998. aastast eesmärgiga toetada noorte silmapaistvate naisteadlaste karjääri ja saavutusi, vähendada soolist ebavõrdsust teadusmaailmas ning inspireerida järgmist põlvkonda. Programmi algatamisest saadik on toetust saanud üle 2500 naisteadlase enam kui 112 riigist. Sellel aastal avanes stipendiumiprogramm ka Leedus. Lätis on programm tegutsenud 2005. aastast; seal antakse aastas välja kolm stipendiumi.

Lindau füüsikafoorumi järelkaja

Eesti teaduste akadeemia lähetab parimatest parimaid noorteadlasi Lindau foorumitele, kohtumaks Nobeli preemia laureaatidega.

Juunis 2016 toimus 66. Lindau foorum (valdkond: füüsika ja lähedased erialad). Foorumil osalemisõiguse võitis kaheastmelise konkursi tulemusena umbes 400 andekat noorteadlast 80 riigist üle maailma. Kuue päeva jooksul oli neil võimalik vahetult osa saada enam kui 30 nobelisti inspireerivatest loengutest, interaktiivsetest meistriklassidest, sundimatus õhkkonnas toimuvatest kohtumistest.

Eesti aeaduste akadeemia poolt nimetatuna osales foorumil Tartuülikooli materjaliteaduste doktorant  Marta Tarkanovskaja. Eestist on 2006. aastast alates akadeemia vahendusel Lindausse lähetatud 18 noort teadlast; osaluskulud katab foorumite korraldav kogu koostööd akadeemiaga. Vaata osaleja vahetuid muljeid siit.

Nobelistide loengud on järelvaadatavad veebis: www.mediatheque.lindau-nobel.org/

Eesti-Ungari koostööprojektide konkurss aastateks 2016–2018

Eesti teaduste akadeemia ja Ungari teaduste akadeemia poolt ühiselt välja kuulutatud teaduskoostöö projektide konkursile laekus tähtaegselt uus taotlust. Akadeemiad valisid konkursitulemuste põhjal välja neli projekti, mida toetatakse 2016-2018 akadeemilise teadlasvahetuse kaudu. Valituks osutusid järgmised projektid:

Contact-induced change in Finno-Ugric languages
Dr. Eva Katalin DEKANY, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences
Prof. Helle METSLANG, Institute of the Estonian and General Linguistics, University of Tartu

Interaction of electromagnetic radiation with magnetoelectric and magnetic materials
Dr. Karlo PENC, Institute for Solid State Physics and Optics, Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences
Dr. Toomas RÕÕM, National Institute of Chemical Physics and Biophysics

Spectroscopy of doped borates crystals for quantum optics and dosimetry
Dr. Gabor CORRADI, Institute for Solid State Physics and Optics, Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences
Dr. Vitali NAGIRNYI, Institute of Physics, University of Tartu

Categorical equivalence in algebra
Dr. Laszlo MARKI, Alfred Renyi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences
Dr. Valdis LAAN, Institute of Mathematics, University of Tartu

Eesti teaduste akadeemia ja Poola teaduste akadeemia toetavad 2016.–2018. aastal akadeemilise teadlasvahetuse kaudu järgmisi Eesti-Poola teaduskoostööprojekte:

Communication styles: Developing a cross-cultural theoretical and methodological framework.   Dr. hab. Dorota Brzozowska, University of Opole, Philological Department. Dr. Liisi Laineste, Estonian Literary Museum, Department of Folkloristics.

Studies of zooarchaeological evidence of Estonian and Polish archaeological  sites – continuation. Dr. Piotr Wojtal, Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences. Dr. Lembi Lõugas, Tallinn University,  Institute of History.

Effects of anthropogenic disturbances on organic matter of forest soils. Prof. Dr. hab. Lech Wojciech Szajdak, Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences. Dr. Tõnu Tõnutare, Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences.

Imprinted polymers, integrated with acoustic sensors, for cancer biomarker determination. Dr. Krzysztof Noworyta, Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences. Dr. Vitali Syritski, Tallinn University of Technology, Department of Materials Science.

Power electronic transformer – an energy router for active power distribution grids. Dr. Ryszard Strzelecki, Gdynia Maritime University, Department of Ship Automation. Dr. Dmitri Vinnikov, Tallinn University of Technology, Department of Electrical Engineering.

Algebraic tools and software for automatic control. Dr. Ülle Kotta, Institute of Cybernetics at Tallinn University of Technology. Dr. Zbigniew Bartosiewicz, Białystok University of Technology, Faculty of Computer Science.

Multi-orbital superconductivity with anisotropic pairings. Dr. Grzegorz Litak, Lublin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering. Dr. Teet Örd, University of Tartu, Institute of Physics.

MAJoRA: Multimodal anger and joy recognition by audiovisual information. Dr. Dorota Kamińska, Łódź University of Technology, Institute of Mechatronics and Information Systems. Dr. Gholamreza Anbarjafari, University of Tartu, Institute of Technology.

Ultrahigh pressure – spark plasma sintering of novel high temperature materials. Dr. Lucyna Jaworska, Institute of Advanced Manufacturing Technology, Krakow. Dr. Irina Hussainova, Tallinn University of Technology, Department of Materials Engineering.

Läti teaduste akadeemia organiseeritud XIV Balti vaimse koostöö konverentsi raames kirjutasid Eesti, Läti ja Leedu teaduste akadeemiate presidendid 21.04.2015 Jelgavas alla kolmepoolse koostöölepingu lisaprotokolli

Fotol vasakult: Valdemaras Razumas (Leedu TA), Ojars Sparitis (Läti TA) ja Tarmo Soomere (Eesti TA)

Protokoll sätestab rakenduslikud tingimused aastateks 2015-2017. Koostöölepe sõlmiti aastal 1991; seda uuendatakse regulaarselt lisaprotokollide kaudu. Fotol vasakult: Valdemaras Razumas (Leedu TA), Ojars Sparitis (Läti TA) ja Tarmo Soomere (Eesti TA).

Eesti-Tšehhi projektikonkurss aastateks 2015–2017

Eesti teaduste akadeemia ja Tšehhi teaduste akadeemia poolt ühiselt välja kuulutatud teaduskoostöö projektide konkursile laekus tähtaegselt 5 taotlust. Akadeemiad valisid konkursitulemuste põhjal välja kolm projekti, mida toetatakse 2015-2017 aastal akadeemilise teadlasvahetuse kaudu. Valituks osutusid järgmised teaduskoostöö-projektid:Advanced numerical modelling of dynamic processes in solids                                                      
Dr Arkadi Berezovski, Institute of Cybernetics at Tallinn University of Technology
Dr Radek Kolman, Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic
Mito-DNA dynamics in neuronal development and bioenergetics in Wolfram Syndrome                       
Dr Petr Ježek, Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic                              
Dr Michal Cagalinec, University of Tartu, Faculty of Medicine,Department of Pharmacology          
Advanced scintillation materials based on multicomponent garnet and silicate compounds   
Dr Svetlana Zazubovich, Institute of Physics, University of Tartu                                                     
Dr Martin Nikl, Institute of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic

Eesti Teaduste Akadeemia ja Bulgaaria Teaduste Akadeemia toetavad 2015–2017 aastal akadeemilise teadlasvahetuse kaudu järgmisi Eesti-Bulgaaria teaduskoostööprojekte

Biogenic volatile organic compounds and their function in plant adaptation to changing environment
Prof. Ülo Niinemets, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Estonian University of Life Sciences
Prof. Violeta Velikova, Institute of Plant Physiology and Genetics, Bulgarian  Academy of Sciences

Synthesis and structural investigations of nanomaterials
Dr. Valdek Mikli, Tallinn University of Technology, Department of Materials Science
Assoc. Prof. Angelina Koleva Stoyanova-Ivanova, Georgi Nadjakov Institute of Solid State Physics, Bulgarian  Academy of Sciences

Organo-mineral conditioners to improve the soil fertility
Dr. Tiit Kaljuvee, Tallinn University of Technology, Laboratory of Inorganic Materials
Assoc. Prof. Vladislav Kostov, Institute of Mineralogy and Crystallography, Bulgarian  Academy of Sciences

Balkan and Baltic Holiness – Modern Religiosity and National Identity
Dr. Mare Kõiva, Estonian Literary Museum 
Assoc. Prof. Ekaterina Anastasova, Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences 

Noorteadlaste ja nobelistide interdistsiplinaarne foorum (erialad: füsioloogia ja arstiteadus, füüsika, keemia) 29.06.–03.07.2015, Lindau (Saksamaa)

Sel aastal kohtus looduskaunis Lindau linnakeses (Saksamaal) rekordarv Nobeli preemia laureaate (65) ja enam kui 650 andekat noorteadlast kogu maailmast. Vastavalt foorumi motole „Educate, Inspire and Connect“ kuulasid noored inimesed nobelistide loenguid ja suhtlesid maailma tippteadlaste koorekihiga vahetult ja sundimatus õhkkonnas.

Käesoleva aasta kohtumine toimus interdistsiplinaarsena, osalejateks kraadiõppurid ja teadurid mitmelt erialalt: füsioloogia ja/või arstiteadus, füüsika, keemia. Eestis valib konkursipõhiselt kandidaate  Lindau kohtumistest osavõtuks Eesti Teaduste Akadeemia; seekordseks Eesti esindajaks osutus nanotoksikoloog Olesja Bondarenko (PhD; Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut).  Muljeid Lindaust vt siit.

Noorte majandusteadlaste ja Rootsi riigipanga majandusteaduse auhinna laureaatide foorum 19.–23.08.2014, Lindau (Saksamaa)

Looduskaunis Lindau linnakeses kohtuvad augustis 2014 viiendat korda paarkümmend Rootsi Riigipanga poolt Alfred Nobeli mälestuseks antava majandusauhinna laureaati ja 450 andekat noort majandusspetsialisti ja -teadlast kogu maailmast. Foorum loob avatud keskkonna põlvkondadevaheliseks multikultuurseks kogemustevahetuseks ja aruteluks, mille keskmeks on seekord kavandatud nii ülemaailmse majandus- ja finantskriisiga seotud küsimused, keskpanganduse süsteemi arengud kui ka rahvusvahelise vabakaubandusega seotud probleemid.

Majandusüliõpilased, -spetsialistid ja noorteadlased valitakse oma riigi parimate hulgast. Eestis nimetab kandidaate Lindau kohtumistest osavõtuks Eesti Teaduste Akadeemia, lõppvaliku teeb Lindau Nõukogu hindamiskomisjon. Valituks osutus Tartu Ülikooli majandusteaduskonna doktorant Allan Teder.

Eesti-Ungari projektikonkurss aastateks 2013–2015

Eesti Teaduste Akadeemia ja Ungari Teaduste Akadeemia poolt ühiselt välja kuulutatud teaduskoostöö projektide konkursile laekus tähtaegselt 8 taotlust. Eesti Teaduste Akadeemia ja Ungari Teaduste Akadeemia valisid konkursitulemuste põhjal välja viis projekti, mida toetatakse 2013-2015 aastal akadeemilise teadlasvahetuse kaudu. Valituks osutusid järgmised projektid:

Sociocultural aspects of linguistic variation in the Estonian and Hungarian language   area

Dr Csilla BARTHA, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences
Dr. Mari UUSKÜLA, Institute of the Estonian Language

Infrared, ESR and NMR spectroscopy of functional insulators in high magnetic fields and low temperatures
Dr. Karlo PENC, Institute for Solid State Physics and Optics, Wigner Research Centre for Physics,  Hungarian Academy of Sciences
Dr. Urmas NAGEL, National Institute of Chemical Physics and Biophysics

Recombination luminescence of doped borates: origin and application in dosimetry
Dr. Gabor CORRADI, Institute for Solid State Physics and Optics, Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences
Dr. Vitali NAGIRNYI, Institute of Physics, University of Tartu

Thermal and mechanical phenomena in media with multiscale microstructure
Dr. Peter VAN, Institute of Particle and Nuclear Physics, Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences
Prof. Jüri ENGELBRECHT, Institute of Cybernetics, Tallinn University of Technology

Categorical equivalence in algebra
Dr. Laszlo MARKI, Alfred Renyi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences
Prof. Kalle KAARLI, Institute of Mathematics, University of Tartu

Eesti-Poola projektikonkurss aastateks 2013–2015

Eesti Teaduste Akadeemia ja Poola Teaduste Akadeemia poolt ühiselt välja kuulutatud teaduskoostöö projektide konkursile laekus tähtaegselt 8 taotlust. Eesti Teaduste Akadeemia ja Poola Teaduste Akadeemia valisid konkursitulemuste põhjal välja kuus projekti, mida toetatakse 2013-2015 aastal akadeemilise teadlasvahetuse kaudu. Valituks osutusid järgmised teaduskoostöö-projektid:

Transition metal and rare-earth ions` spectroscopy in functional materials.
Prof. Andrzej Suchocki, Polish Academy of Sciences, Institute of Physics.
Prof. Mikhail G. Brik, Institute of Physics, University of Tartu.

Smart power electronics arrangements and control methods for active power distribution grids.
Prof. Ryszard Strzelecki, Gdynia Maritime University, Department of Ship Automation
Dr. Dmitri Vinnikov, Tallinn University of Technology, Department of Electrical Drives and Power Electronics.

Researches of soil matter decomposition kinetics and pathways by selected marker- compounds.
Prof. dr. hab. Lech Wojciech Szajdak, Doctor Honoris Causa, Polish Academy of Sciences, Institute for Agricultural and Forest Environment.
Prof. Raimo Kõlli, Department of Soil Science and Agrochemistry, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Estonian University of Life Sciences.

Algebraic methods in nonlinear control.
Prof. Zbigniew Bartosiewicz, Białystok University of Technology, Faculty of Computer Science.
Prof. Ülle Kotta, Institute of Cybernetics, Tallinn University of Technology.

Molecular composition of organic carbon in soil water systems.
Prof. dr. hab. Lech Wojciech Szajdak, Doctor Honoris Causa, Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences.
Prof. Viia Lepane, Tallinn University of Technology, Institute of Chemistry.

Studies of zooarchaeological evidence of Estonian and Polish archaeological sites – continuation.
Dr. Piotr Wojtal, Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences.
Dr. Lembi Lõugas, Department of Archaeobiology and Ancient Technology, Institute of History, Tallinn University.