Akadeemikukandidaadid 2021

Eesti teaduste akadeemia kuulutas mais 2021 välja nelja akadeemiku valimised järgmistes valdkondades: astronoomia ja astrofüüsika, kultuuriajalugu, rahvatervis, tehnika- ja arvutiteadused. Kandidaatide esitamise tähtaeg oli 1. oktoober.
Juhatuse otsus juhatuse otsus vakantside väljakuulutamise kohta, 25. mai 2021 (pdf). Sellekohane uudis akadeemia kodulehel.

Esitatud kandidaadid (20) tutvustavad end konverentsil, mis toimub kahel päeval: 
27. oktoobril saab tutvuda rahvatervise valdkonna kandidaatidega ja 2. novembril ülejäänud valdkondade kandidaatidega. Mõlemad konverentsid kantakse otse üle akadeemia veebilehel.
Neli uut akadeemikut valitakse 8. detsembril toimuval teaduste akadeemia üldkogul.

ASTRONOOMIA JA ASTROFÜÜSIKA (1 KOHT)

Gert Hütsi

Esitajad:
Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut
Akadeemik Martti Raidal

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Gert Hütsi ettekande video.

Pildil Gert Hütsi. Foto erakogust

Elmo Tempel

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Elmo Tempel. Foto Taavi Tuvikene

KULTUURIAJALUGU (1 KOHT)

Mare Kõiva

Esitaja:
Eesti kirjandusmuuseum

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Mare Kõiva 2021. aasta arvamusfestivali teadusalal. Foto Virgo Siil

Marju Kõivupuu

Esitaja:
Eesti geograafia selts

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Marju Kõivupuu ettekande video, (üldvideos algusega 2:30:20), akadeemikukandidaatide konverents

Pildil Marju Kõivupuu. Foto erakogust

Ene Kõresaar

Esitajad:
Tartu ülikooli senat
Eesti Rahva Muuseum

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Ene Kõresaare ettekande video, (üldvideos algusega 2:49:00), akadeemikukandidaatide konverents

Pildil Ene Kõresaar. Foto Nele Tammeaid

Taavi Pae

Esitaja:
Eesti geograafia selts

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Taavi Pae. Foto Lauri Kulpsoo

Marek Tamm

Esitaja:
Tallinna ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Marek Tamm. Foto Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters

RAHVATERVIS (1 KOHT)

Helle Karro

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Helle Karro. Foto Toomas Tennus

Tuuli Käämbre

Esitaja:
Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Tuuli Käämbre. Foto erakogust

Maris Laan

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Maris Laan. Foto Andres Tennus

Mall Leinsalu

Esitaja:
Tervise arengu instituudi teadusnõukogu

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Mall Leinsalu Tervise arengu instituudi meeskonnapäeval. Foto Erlend Štaub

Irja Lutsar

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Irja Lutsar. Foto Andres Tennus

Pärt Peterson

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Pärt Peterson. Foto Andres Tennus

Merike Sisask

Esitaja:
Tallinna ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Merike Sisask. Foto Mariken Nikker

Anneli Uusküla

Estitaja:
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Anneli Uusküla. Foto Maarit Stepanov

Margus Viigimaa

Esitaja:
Tallinna tehnikaülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Margus Viigimaa. Foto Meeli Küttim

TEHNIKA- JA ARVUTITEADUSED (1 KOHT)

Alvo Aabloo

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Alvo Aabloo. Foto erakogust

Peeter Laud

Esitajad:
Akadeemikud Jaak Vilo, Tarmo Uustalu ja Ülo Jaaksoo

AS Cybernetica

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Peeter Laud. Foto Paul Meiesaar

Dmitri Nešumajev

Esitaja:
Akadeemik Arvo Ots

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Dmitri Nešumajevi ettekande video, (üldvideos algusega 1:12:48), akadeemikukandidaatide konverentsil

Pildil Dmitri Nešumajev. Foto Grün&Wald AS

Dmitri Vinnikov

Esitaja:
Tallinna tehnikaülikooli senat

Toetaja: KBFI teadusnõukogu

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Dmitri Vinnikovi ettekande video, (üldvideos algusega 1:32:38), akadeemikukandidaatide konverentsil

Pildil Dmitri Vinnikov. Foto Eesti teaduste akadeemia