Arhiiv: Members

Kalle Kirsimäe

Geoloogia, valitud 2018 Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut, geoloogia osakonna juhataja (alates 2002)Tartu ülikooli geoloogia-mineraloogia professor (alates 2002) Sündind 5. aprillil 1967 Tartus 1985 Viljandi 1. keskkool 1992 Tartu ülikool 1994 MSc, Tartu ülikool 2000 PhD, Tartu ülikool (pinnakatte- ja rakendusgeoloogia)

Marco Kirm

Täppisteadused, valitud 2018 Eesti teaduste akadeemia astronoomia ja füüsika osakonna juhataja (alates 2019) Tartu ülikooli eksperimentaalfüüsika professor (alates 2018) Sündinud 27. detsembril 1965 Viljandis 1984 Suure-Jaani keskkool 1991 Tartu ülikool 1995 PhD (Lundi ülikool)

Margus Lopp

Keemia, valitud 2011 Tallinna tehnikaülikooli orgaanilise keemia professor (alates 1997) Sündinud 11. septembril 1949 Kuressaares 1968 Kingissepa keskkool 1973 Tartu ülikool 1981 keemiakandidaat 1997 professor 2014-2017 Eesti teaduste akadeemia peasekretär

Arvi Freiberg

Täppisteadused, valitud 2009 Eesti teaduste akadeemia asepresident (alates 2018)Tartu ülikooli biofüüsika labori juhataja (alates 1988)Tartu ülikooli emeriitprofessor (alates 2021) Sündinud 28. juunil 1948 Kuremäe külas (Ida-Virumaa) 1971 Tallinna tehnikaülikool 1976 füüsika-matemaatikakandidaat 1986 füüsika-matemaatikadoktor 1996 New Yorki teaduste akadeemia liige 2003 professor

Anne Kahru

Ökotoksikoloogia, valitud 2018 Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut, juhtivteadur (alates 2007) Sündinud 17. veebruaril 1955 Pärnu-Jaagupis 1973 Rapla keskkool 1978 Tartu ülikool 1987 bioloogiakandidaat

Ene Ergma

Täppisteadused, valitud 1997 Tartu ülikooli emeriitprofessor (alates 2015) Sündinud 29. veebruaril 1944 Rakveres 1962 Viljandi 1. keskkool 1969 Moskva riiklik ülikool 1972 füüsika-matemaatikakandidaat 1984 füüsika-matemaatikadoktor 1988 professor 1999-2004 Eesti teaduste akadeemia asepresident 2003-2014 Riigikogu esimees, 2006-2007 aseesimees

Tiit Tammaru

Inimgeograafia, valitud 2018 Tartu ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor (alates 2012) Sündinud 4. veebruaril 1972 1994 Tartu ülikool 1996 MSc, Tartu ülikool 2001 PhD, Tartu ülikool (inimgeograafia)

Matti Saarnisto

Geoloogia, valitud 2008 Soome teaduste akadeemia liige (2000) Sündinud 11. novembril 1942

Svante Pääbo

Geneetika, valitud 2019 Max Plancki evolutsioonilise antropoloogia instituut, evolutsioonigeneetika osakonna juhataja (1997) Sündinud 20. aprill 1955

Michael Godfrey Rodd

Protsessijuhtimine ja infotehnoloogia, valitud 1995 Sündinud 21. juunil 1946

Jaan Laane

Keemiline füüsika, valitud 1995 Texase A&M ülikooli keemiaprofessor (1976) Sündinud 20. juunil 1942 Paides

Charles Gabriel Kurland

Biokeemia, valitud 1991 Uppsala ülikooli emeriitprofessor (2001) Sündinud 14. jaanuaril 1936

Steven R. Bishop

Mittelineaarne dünaamika, valitud 2012 Londoni ülikooli kolledži professor Sündinud 18. oktoobril 1955

Alar Toomre

Rakendusmatemaatika, valitud 2012 Massachusettsi tehnoloogiainstituudi emeriitprofessor (2010) Sündinud 5. veebruaril 1937 Rakveres

Jonathan (John) R. Ellis

Teoreetiline füüsika, valitud 2015 Londoni King’s College teoreetilise füüsika professor (2010) Sündinud 1. juulil 1946 Londonis

Cornelius Theodor Hasselblatt

Kirjandus ja kultuur, valitud 2015 Vabakutseline fennougrist (2015) Sündinud 17. augustil 1960 Hildesheimis

Esko Ukkonen

Arvutiteadus, valitud 2015 Helsingi ülikooli arvutiteaduse professor (1985) Sündinud 26. jaanuaril 1950 Savonlinnas

Ülo Langel

Neurokeemia, valitud 2015 Stockholmi ülikooli neurokeemia ja molekulaarse neurobioloogia professor (2003) Tartu ülikooli erakorraline professor (2007) Sündinud 2. märtsil 1951

Gábor Stépán

Rakendusmehaanika, valitud 2017 Budapesti tehnika ja majandusülikooli rakendusmehaanika professor (1995) Sündinud 13. detsembril 1953 Budapestis

Jaan Valsiner

Psühholoogia, valitud 2017 Clark’i ülikooli psühholoogia professor (1997) Aalborgi ülikooli kultuuripsühholoogia professor (2013) Sündinud 29. juunil 1951 Tallinnas

Margus Veanes

Tarkvarateadus, valitud 2019 Microsoft Research (Redmond, WA, USA) RISE (Research in Software Engineering), vanemteadur (1999) Sündinud 12. oktoober 1966

Jarek Kurnitski

Inseneriteadused, valitud 2018 Aalto ülikooli adjunct professor (alates 2013)Tallinna tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi täisprofessor tenuuris (alates 2019)Tallinna tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor (alates 2017) Sündinud 22. oktoobril 1970 1988 Väike-Õismäe gümnaasium 1990 Tallinna tehnikaülikool 1995 MSc (Helsingi tehnikaülikool), ehituskonstruktsioonid ja ehitusfüüsika 2000 PhD (Helsingi tehnikaülikool), hoonete tehnosüsteemid

Karl Pajusalu

Keeleteadus, valitud 2011 Tartu ülikooli eesti keele ajaloo ja murrete professor (alates 2000) Sündinud 20. juunil 1963 1981 Pärnu 1. keskkool 1986 Tartu ülikool 1997 PhD (soome-ugri keeleteadus) 2000 professor

Tiina Randma-Liiv

Ühiskonna- ja riigiteadused, valitud 2018 Tallinna tehnikaülikooli majandusteaduskonna teadusprodekaan (alates 2017) Tallinna tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi täisprofessor tenuuris (alates 2021) Sündinud 8. augustil 1968 Tallinnas 1986 Tallinna 21. keskkool 1991 Tartu ülikool 1993 MSc (New Yorki ülikool), avalik haldus 1999 PhD (Loughborough ülikool), avalik haldus