Akadeemikukandidaadid 2020

Esitatud kandidaadid (9) tutvustasid end konverentsil. Videotutvustused on järelvaatamiseks akadeemia Youtube'i kanalis.

Üldkogu istungil 2. detsembril valiti esitatud kandidaatide hulgast kolm uut akadeemikut:

  • Krista Fischer – matemaatika ja matemaatilise statistika alal,
  • Veiko Uri – metsanduse alal,
  • Elmo Nüganen – teatrikunsti alal

Uudist valimise kohta on siin.

MATEMAATIKA JA MATEMAATILINE STATISTIKA (1 KOHT)

Krista Fischer

Estitaja:
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Krista Fischer. Foto Ekspressmeedia

Krista Fisher. Foto Ekspressmeedia
Krista Fischer. Foto Ekspressmeedia

Jaan Janno

Esitaja:
Akadeemik Maarja Kruusmaa

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Jaan Janno. Foto Tallinna tehnikaülikool

Jaan Janno. Foto XX

METSANDUS (1 KOHT)

Asko Lõhmus

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Asko Lõhmus saates „Plekktrumm“. Foto ERR

Arne Sellin

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Arne Sellin. Foto erakogu

Veiko Uri

Esitaja:
Eesti maaülikooli senat


Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Veiko Uri. Foto erakogu

TEATRIKUNST (1 KOHT)

Luule Epner

Esitaja:
Tallinna ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Luule Epner Reet Neimari nimelise kriitikaauhinnaga. Foto ERR

Reet Neimari nimelise kriitikaauhinna lareaat Luule Epner

Merle Karusoo

Esitajad:
Eesti teatriliit
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Merle Karusoo saates „Plekktrumm“. Foto ERR

Lavastaja Merle Karusoo saates "Plekktrumm". Foto ERR

Anu Lamp

Esitaja:
Eesti muusika- ja teatriakadeemia senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil EMTA lavakunstikooli professor Anu Lamp saates „Plekktrumm“. Foto ERR

EMTA lavakunstikooli professor Anu Lamp saates "Plekktrumm". Foto ERR

Elmo Nüganen

Esitajad:
Akadeemikud  M. Raidal, L. Mälksoo, A. Realo, Ü. Niinemets, J. Allik, J. Ross, A. Kahru, T. Randma-Liiv, K. Kirsimäe, E. Ergma, J. Einasto, R. Villems, P. Saari, M. Kirm, A. Öpik, U. Varblane
Eesti muusika- ja teatriakadeemia senat


Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil režissöör ja lavastaja Elmo Nüganen saates „Plekktrumm“. Foto ERR

Režissöör ja lavastaja Elmo Nüganen saates Plekktrumm. Foto ERR

AKADEEMIA PRESIDENDI TARMO SOOMERE KOMMENTAAR AKADEEMIKUTE VALIMISE KOHTA:

„Uute liikmete valimine on jaotatud kolmeks astmeks. Kõigepealt kaalub akadeemia juhatus, millistes teadusvaldkondades vajab akadeemikute pere kompetents täiendamist ning kas oleks aeg teha ruumi ka mingi loomevaldkonna sädelevale esindajale. Vakantside nimetus sõnastatakse nõnda, et kandideerimise võimalus oleks mitmetel tippteadlastel või väljapaistvatel loomeisikutel.

Kandidaatide esitamise õigus on Eesti ülikoolidel, teadusasutustel ja -seltsidel ning loomeliitudel ja -ühendustel. Akadeemia liikmed võivad samuti kandidaate esitada, kuid seda tehakse harva. Mõte on lihtne: valik tehakse ennekõike nende seast, keda teised peavad akadeemiku tasemele vastavaks.

Akadeemikuks valimiseks on tarvis saada 2/3 üldkogul osalevate akadeemikute häältest.
Valimisi korraldatakse enamasti üks kord kahe või kolme aasta kohta. Kaks aastat tagasi (2018) valiti seitse uut akadeemikut: Marco Kirm, Jarek Kurnitski, Kalle Kirsimäe, Anne Kahru, Tiit Tammaru, Anu Realo ja Tiina Randma-Liiv.

Sel aastal otsustati avada kolm vakantsi. Eesti metsandusteadus on maailmas hästi nähtav ja kõrgelt hinnatud, kuid teaduste akadeemias seni esindamata; samas Eesti tuleviku jaoks vaieldamatult oluline. Matemaatika ja matemaatiline statistika on kaasaegse teaduse tuumikvaldkond. Suurepäraste matemaatikute Ülo Lumiste ja Eve Oja lahkumine (2017 ja 2019) on jätnud akadeemia kompetentsi suure lünga. Eesti teatrikunst on murdnud end maailma absoluutsesse tippu ning on loomulik, et selle valdkonna esindajate vaatekoht ja mõtted peaksid olema esindatud ka akadeemilisel maastikul.“

Esitatud kandidaatidele pakume võimalust end tutvustada rahvusvahelise teaduspäeva eelõhtul, 9. novembril. Valimised toimuvad teaduste akadeemia üldkogul 2. detsembril.