Akadeemiline teadlasvahetus

Eesti teaduste akadeemia toetab teadlaste rahvusvahelist mobiilsust teadlasvahetuse programmi raames. Akadeemia ja tema välispartnerite vahel sõlmitud kahepoolsete koostöölepingute alusel toetatakse:

Mõlema skeemi raames rahastab Eesti teaduste akadeemia külalisteadlaste vastuvõtukulusid Eestis (ööbimiskulud, päevarahad), meie teadlaste samad kulud välismaal rahastab sihtriigi partnerakadeemia.

Teadlasvahetuses võivad nii lähetatava kui ka vastuvõtjana osaleda kõik Eestis positiivselt evalveeritud teadusasutustes töötavad teadlased, kelle kvalifikatsioon vastab partnerakadeemia esitatavatele tingimustele (vt partnerakadeemiate tingimused).

Programmi tööd suunab Eesti teaduste akadeemia välisvahetuse fondi nõukogu.

2024. aastal toimuvate teadusvisiitide taotluste esitamise tähtaeg on 15.11.2023. Taotlusi saab esitada akadeemia konkursside e-keskkonnas.

Visiite toetatakse akadeemiatevaheliste koostöölepingute raames (vt võimalike sihtriikide ja partnerakadeemiate nimekiri).

Taotlejad: osaleda võivad kõik Eestis postiivselt evalveeritud teadusasutustes töötavad teadlased, kui nende kvalifikatsioon vastab meie partnerakadeemia poolt esitatud tingimustele.

Eelistatud on otseselt teadustööga seotud visiidid, näiteks teadustöö läbiviimine partneri laboratooriumis, töö arhiivides jms.

Teadusviidi raames kaetakse teadlase ööbimiskulud ja makstakse päevaraha vastavalt vastuvõtva akadeemia tariifidele.

NB! Ei toetata: viisa- ega sõidukulusid; konverentsidel osalemise kulusid; koolitust (näit loengute kuulamine); õppekavade väljatöötamisega seotud nõupidamisi; tööd kirjandusega raamatukogudes lähetuse ainueesmärgina.

Taotlemise etapid:

  1. Kontakt asutusega, mida soovitakse külastada, et neilt saada kirjalik kutse nõusolekuga teadlane vastu võtta;
  2. 15. november 2023 – Taotluse esitamine (ingl k) Eesti teaduste akadeemiale konkursside keskkonnas koos nõutud lisadega.
  3. 15. detsember 2023 – Eesti TA välisvahetuse fondi nõukogu teeb otsuse taotluse rahuldamise kohta.
  4. Taotlus saadetakse rahastusotsuse tegemiseks sihtriigi partnerakadeemiale, kuna partnerakadeemia katab Eesti teadlase majutuskulud ja maksab päevaraha. Nii otsuse tegemise aeg ja kord kui ka maksmise tingimused ning kord võivad riigiti erineda.

Lisainfo ja kontakt: Terje Tuisk, terje.tuisk@akadeemia.ee

Kui Eesti teadlane soovib akadeemia koostöölepingute raames kutsuda Eestisse koostööpartnereid teistest riikidest, on vaja:

  • veenduda, et vastav ja kehtiv leping on akadeemiate vahel olemas (vt lepingute nimekiri ja tingimused);
  • saata partnerile kutse, milles soovitada tal pöörduda meie partnerakadeemia poole selle akadeemia poolt seatud tähtaegadeks.

Kui meie partnerakadeemia otsustab taotluse rahuldada, edastatakse see otsuse tegemiseks Eesti teaduste akadeemiale.

Eesti TA välisvahetuse fond:

  • katab külalisteadlase majutuskulud;
  • maksab päevaraha 15 eurot päevas (pikemad kui 14-päevased visiidid), 20 eurot päevas (lühemad kui 14-päevased visiidid).

Kutse saatnud Eesti teadlane kohustub hoolt kandma koostööpartneri teadusvisiidi sisulise poole eest ning vajadusel abistama praktilistes küsimustes.

Lisainfo ja kontakt: Terje Tuisk, foreign@akadeemia.ee

Välispartner   Kvoodi suurus (päevades) ja kasutamise tingimused
Austria teaduste akadeemia vahetussõidud ainult Austria TA konverentsidele
Bulgaaria teaduste akadeemia 90, ainult teaduskoostööprojektid
Iisraeli teaduste akadeemia28, fundamentaaluuringuteks
Flaami teaduste akadeemia 28, ainult Belgia Flandria teadusasutusse (nõutav PhD-kraad)
Leedu teaduste akadeemia75
Läti teaduste akadeemia 75
Montenegro teaduste ja kunstide akadeemia 21
Poola teaduste akadeemia120, teaduskoostööprojektideks (üksiksõidud võimalikud ainult ülejäägi arvelt)
Rootsi kuninglik kirjanduse, ajaloo ja muististe akadeemia 35
Sloveenia teaduste akadeemiakokkuleppelised üksiksõidud (nõutav vähemalt PhD-kraad)
Tšehhi teaduste akadeemiaainult teaduskoostööprojektid
Ukraina teaduste akadeemia50, vahetussõidud ainult Ukraina TA asutustesse
Ungari teaduste akadeemiateaduskoostööprojektid

Austria teaduste akadeemia

Mag. Bernhard Plunger
Foreign Relations
Austrian Academy of Sciences
Dr. Ignaz Seipel-Platz 2
A-1010 Wien
AUSTRIA
Tel + 43 1 51581 253 or 254 or 252
E-post Bernhard.Plunger@oeaw.ac.at

Berliin-Brandenburgi teaduste ja humanitaarteaduste akadeemia

Roland Römhildt
Referent des Präsidenten/Internationale Beziehungen Präsidialbüro
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
Jägerstraße 22/23
10117 Berlin
GERMANY
Tel +49 (0)30 20370 583
E-post roland.roemhildt@bbaw.de

Bulgaaria teaduste akadeemia

Mr. Dimitar Denev
International Relations Department
Bulgarian Academy of Sciences
1, 15 November Str.,
Sofia 1040 BULGARIA
Tel (+359 2) 979 5236
E-post denev@cu.bas.bg

Flaami kuninglik teaduste ja kunstide akadeemia

Mr. Jan Albert
The Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts
Hertogsstraat 1
B-1000 Brussels
BELGIUM
Tel + 32 02 550 2317
E-post jan.albert@kvab.be

Hamburgi teaduste ja humanitaarteaduste akadeemia

Dr. Elke Senne
Research Administrator
Academy of Sciences and Humanities in Hamburg
Edmund-Siemers-Allee 1, Ostflügel, 2. OG.
20146 Hamburg
GERMANY
Tel (+49)40/42 94 86 69-20
E-post elke.senne@awhamburg.de

Iisraeli teaduste ja humanitaarteaduste akadeemia

Dr. Neta Peretz
Head of the International Division
Israel Academy of Sciences and Humanities
P.O. Box 4040 (Albert Einstein Sq.)
Jerusalem 91040
ISRAEL
Tel + 972 2 567 6221

Leedu teaduste akadeemia

Mrs. Violeta Skirgailiene
Foreign Relations
The Lithuanian Academy of Sciences
Gedimino Ave. 3
2600 Vilnius
LITHUANIA
Tel + 370 5 260 8395
E-post v.skirgailiene@lma.lt

Läti teaduste akadeemia


Dr. Ilze Trapenciere
Mr. Kristaps Broks
The Latvian Academy of Sciences
International Relations Department
Akademijas laukums 1
LV 1524 Riga
LATVIA
Tel + 371 67 225 361 (office), + 371 26 478 619 (mobile)
E-post int@lza.lv

Montenegro teaduste ja kunstide akadeemia

Ms. Katarina Terzic
International and Interacademic Cooperation
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Rista Stijovica 5
81000 Podgorica
MONTENEGRO
Tel + 382 20 655 457
E-post canu@canu.ac.me

Poola teaduste akadeemia

Mrs Jolanta Krześniak
Polish Academy of SciencesInternational Cooperation Department
PKiN, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
Tel+48 22 182 65 04
E-post jolanta.krzesniak@pan.pl

Rootsi kuninglik kirjanduse, ajaloo ja muististe akadeemia

Mrs. Kristina Lund
The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities
P.O.Box 5622, Villagatan 3
S-11486 Stockholm
SWEDEN
Tel + 46 8 440 4286
E-post kristina.lund@vitterhetsakademien.se

Slovaki teaduste akadeemia

Mr. František Fundárek, PhD.
Programme Officer
Department of International Cooperation
Slovak Academy of Sciences
Štefánikova 49
814 38 Bratislava
SLOVAKIA
Tel +421 2 5751 0138
E-post fundarek@up.upsav.sk

Sloveenia teaduste ja kunstide akadeemia

Prof. Branko Stanovnik
Head, Dept. of International Scientific Cooperation
Slovenian Academy of Sciences and Arts
Novi trg 3, POB 323
61001 Ljubljana
SLOVENIA
Tel + 386 61 125 6068
E-post international@sazu.si

Soome akadeemia

Mrs. Ulla Ellmén
Research Environments
Research Council of Finland
P.O.Box 131
(Hakaniemenranta 6)
FI-00531 Helsinki
Finland

Tel + 358 295 33 5011
E-post ulla.ellmen@aka.fi

Tšehhi teaduste akadeemia

Julie Řičářová M.A.
Division of International Cooperation
Czech Academy of Sciences
Národni 3, 117 20 Prague

Tel +420 221 403 287
E-post ricarova@kav.cas.cz
Veebileht

Ukraina teaduste akadeemia

Mr. Anatolii Myronchyk, Head
International Relations Dept.
National Academy of Sciences of Ukraine
Volodymyrska St ., 54
Kyiv-30 MSP
UKRAINE 01601
Tel+380 44 235 2239
E-post vmz@nas.gov.ua

Ungari teaduste akadeemia

Ms. Nikoletta Farago
Dept. of International Cooperation
Hungarian Academy of Sciences
Nador utca 7
H-1051 Budapest
HUNGARY
Tel + 36 1 411 6272
E-post farago.nikoletta@office.mta.hu

Välisvahetuse fondi nõukogu (VVFN) liikmed nimetab akadeemia juhatus oma otsusega akadeemia osakondade ja ülikoolide ettepanekute alusel. Nõukogu esimees on akadeemik Jüri Engelbrecht.

Liikmed on:
Marco Kirm, akadeemik,  Tartu ülikooli professor
Äli Leijen, Tartu ülikooli professor, Eesti noorte teaduste akadeemia toetajaliige
Katrin Niglas, Tallinna ülikooli teadusprorektor
Toomas Vaimann, Tallinna tehnikaülikooli juhtivteadur, Eesti noorte teaduste akadeemia president