Riigiõiguse konverentsi videosalvestis on järelevaadatav

2. juunil 2023 toimunud rahvusvahelise riigiõiguse konverentsi „Rahva roll riigivõimu teostamisel ja põhiseaduslikkuse kohtulik kontroll“ videosalvestis on nüüd kõigile huvilistele järelevaadatav.

Konverentsi ettekannete ja paneelarutelude videod leiab teaduste akadeemia Youtube´i kanalist.

Konverentsil arutati rahvusvaheliste ekspertide osalusel Eesti riigiõiguse arendamise perspektiive. Konverentsi peateema oli rahva roll riigivõimu teostamisel ja 1992. aasta põhiseaduse kontekstis tõusetunud avalik arutelu, kas selles ette nähtud kodanike võimalused osaleda riigi vahetus juhtimises on piisavad. Samuti võeti fookusesse põhiseaduslikkuse kohtulik järelevalve ning arutleti selle edasiste arenguperspektiivide üle.

Konverentsi korraldas Eesti teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapital. Justiitsministeeriumi algatatud ja rahastatud sihtkapitali missioon on edendada Eesti riigiõiguse arendamist ja teaduslikku uurimist.