Neljale akadeemikukohale kandideerib 20 teadlast

Eesti teaduste akadeemia juhatus kinnitas 20 kandidaati neljale uuele akadeemikukohale.

Astronoomia ja astrofüüsika valdkonnas on kandidaate kaks, kultuuriajaloos viis, rahvatervises üheksa ning tehnika- ja arvutiteadustes neli.

Teaduste akadeemia presidendi Tarmo Soomere sõnul on akadeemia täpselt nii tugev, kui tugev on tema liikmeskond. „Uute liikmete erialade määratlemisel lähtume ennekõike Eesti vajadustest ja täitmist vajavatest lünkadest akadeemia kui terviku kompetentsis. Eesmärk on olla valmis igal ajal riigile ja selle asutustele head nõu andma. Selline lähtekoht eeldab, et väljakuulutatud valdkondades oleks Eestis olemas mitmed väljapaistvad teadlased,“ selgitas ta.

„Erialade valikud tehakse vähemalt pool aastat enne valimisi. Enamasti sünnivad need aga mitmeid aastaid kestnud arutluste tulemusena. Püüame hoida tasakaalu loodus- ja sotsiaalteaduste vahel. Sel aastal sõelale jäänud erialade nimetusi mõjutas selgelt kroonviiruse pandeemia kogemusest tõukuv tõdemus: inimeste tervist ähvardavaid ohtusid tuleb leevendada juba eos ning selleks vajame tipptasemel teadmisi ja oskusi,“ ütles Soomere.

Uute akadeemikute valimised kuulutati välja juunis, konkursi tähtajaks (1. oktoober) oli akadeemiasse laekunud 23 avaldust 20 kandidaadiga.

Akadeemikukandidaatide esitamise õigus on Eesti ülikoolidel, teadusasutustel ja -seltsidel ning loomeliitudel ja -ühendustel, samuti akadeemia liikmetel.

Üles seatud kandidaadid tutvustavad end ka konverentsil, mis on plaanis korraldada kahel päeval: 27. oktoobril saab tutvuda rahvatervise valdkonna kandidaatidega ja 2. novembril ülejäänud valdkondade kandidaatidega. Mõlemad konverentsid kantakse otse üle akadeemia veebilehel.

Kandidaatide seast teevad akadeemikud valiku teaduste akadeemia üldkogul 8. detsembril. Akadeemikuks valimiseks on tarvis saada 2/3 üldkogul osalevate akadeemikute häältest.

Kandidaatide nimekirja ja tutvustava info leiab teaduste akadeemia veebilehelt.