Konkurss tulevikuenergeetika uurija-professori valimiseks 

Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja konkursi tulevikuenergeetika uurija-professori valimiseks.

Uurija-professoriks võib kandideerida isik, kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi akadeemiline kraad ning kes vastab teemapõhise akadeemia professori kvalifikatsiooninõuetele (vt nõudeid siit).

Tulevikuenergeetika uurija-professor valitakse kolmeks aastaks (2023–2025). Uurija-professori toetus aastal 2023 on 70 000 eurot ja eeldatavasti jätkub samal tasemel ka aastail 2024–2025.

Konkursil osaleda soovijatel tuleb täita hiljemalt 1. novembriks 2022 taotlusvorm aadressil https://ta-konkursid.ee.

Lisainfo: Siiri Jakobson, siiri.jakobson@akadeemia.ee