Homme toimub teaduste akadeemia üldkogu istung

Homme, 8. detsembril algusega kell 11.00 toimub Eesti teaduste akadeemia üldkogu istung. Hübriidvormis toimuva koosoleku avalik osa on jälgitav akadeemia veebilehel. Otseülekanne algab pärast istungi korralduslikke formaalsusi orienteeruvalt kell 11:25.

Üldkogul antakse üle Eesti teaduste akadeemia medalid. See on akadeemia kõrgeim autasu üksikisikutele suurte teenete eest Eesti teaduse arendamisel või selle arendamisele kaasaaitamisel, samuti teenete eest teaduste akadeemia ülesannete täitmisel.

2021. aasta riigi teaduspreemia laureaat akadeemik Enn Lust peab ettekande „Energia kogumise ja salvestamise elektrokeemilised komplekssüsteemid“.

Avalikule osale järgneb üldkogu kinnine istung, kus muu hulgas valitakse neli uut akadeemikut astronoomia ja astrofüüsika, kultuuriajaloo, rahvatervise, tehnika- ja arvutiteaduste valdkonnas. Akadeemikuks valimiseks on tarvis saada 2/3 istungil osalevate akadeemikute häältest.

Akadeemikukandidaatide nimekirja ja neid tutvustava info leiab teaduste akadeemia veebilehelt. 27. oktoobril ja 2. novembril toimunud akadeemikukandidaatide konverentsi ettekanded leiab akadeemia Youtube´i kanalist.

Üldkogu on akadeemia kõrgeim juhtimisorgan, mille moodustavad kõik Eesti teaduste akadeemia akadeemikud.