Emakeelepäeval võetakse vaatluse alla eesti teaduskeele võimalused ja väljakutsed

Emakeelepäeval, 14. märtsil 2024 toimub Eesti teaduste akadeemias teaduspärastlõuna (XXIX) „Eesti teaduskeele võimalused ja väljakutsed“.

Lähema vaatluse alla võetakse eesti teadus- ja kõrghariduskeele hetkeolukord ning võimalikud edasised suundumused selles vallas.

Eesti kõrgharidus- ja teadusmaailma lahutamatuks osaks on saanud keeleliste valikute tegemine ning tasakaalu otsimine peamiselt eesti ja inglise keele vahel. Sellega on muu hulgas seotud küsimused, kuidas välistöötajaid ja -üliõpilasi kaasata ja lõimida. Teadlik järjekindel tegutsemine on vajalik ka eestikeelse õppe- ja teadustöö edasiviimiseks. Kõrgkoolid on haridus- ja teadusministeeriumiga sõlmitud halduslepingutes teinud kokkulepped eestikeelse kõrghariduse kestlikkuse ja kvaliteedi ning eesti teaduskeele ja terminoloogia arendamiseks. See nõuab kõrgkoolidelt ladusa eneseväljendusoskuse tähtsustamist, aga ka omakeelse õppematerjali kättesaadavust ning terminoloogia arendamist. Niisamuti on oluline tehtava väärtustamine ning riigipoolne tugi, näiteks terminitöö tõhustamise kaudu.

Ettekannetes lähenetaksegi teadus- ja kõrghariduskeele temaatikale mitmest vaatenurgast. Käsitlust leiab eestikeelsete akadeemiliste tekstide kirjutamine nii juhendaja kui ka tekstiuurija seisukohalt. Tartu ülikooli näitel analüüsitakse välistöötajate ja -üliõpilaste keelehoiakuid. Samuti arutletakse selle üle, kelle jaoks ja milleks teha terminitööd ning kirjutada eestikeelseid kõrgkooliõpikuid.

Teaduspärastlõunal on võimalik osaleda kohapeal või otseülekande vahendusel. Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 8. märtsil siin.

Seminari korraldavad Eesti teaduste akadeemia, Eesti noorte teaduste akadeemia ja eesti keele instituut.