Eesti omariikluse põhidokumentide kogumik on nüüd kättesaadav ingliskeelsena

2020. aastal ilmunud kogumik „Eesti omariikluse põhidokumendid“ on nüüd uuendatud kommentaaride ja viidetega kättesaadav inglise keeles elektroonilise väljaandena.

24. veebruaril tähistab Eesti rahvas oma riigi loomise 106. aastapäeva. Iga riigi tee iseseisvuseni on ainukordne ning kogumik annab ülevaate, milliste riigiõiguslike protsesside, otsuste ja instrumentide kaudu ehitati üles meie kaasaegne põhiseaduslik kord.

„Kogumik on mõeldud ingliskeelsele lugejaskonnale, kes tunneb huvi Eesti ajaloo ja riigiõigusliku kujunemiskäigu vastu. Senini pole muukeelsel maailmal olnud võimalust saada terviklikumat ülevaadet Eesti riigiõiguslikust teest oma riigini jõudmisel ning ülesehitamisel,“ ütles kogumiku koostaja ja kommentaaride autor Rait Maruste.  

Asjakohaste otsuste ja dokumentide keel ning tõlked said parema mõistmise huvides ühtlustuse ja uuenduse. Lühikommentaarid, viited ingliskeelsetele allikatele ja illustratiivsed fotod aitavad mõista ühiskondlikku keskkonda, milles Eesti Vabariik kujunes ja arenes.

Kogumiku tõlkis inglise keelde Meelis Leesik. Raamatu ilmumist toetas justiitsministeerium ning selle andis välja Eesti teaduste akadeemia juures tegutsev riigiõiguse sihtkapital.

Kogumiku „The road to Estonian Statehood“ leiab siit
Lisainfo varem eesti ja vene keeles ilmunud kogumiku kohta leiab siit.