11.02.2021

Vabariigi valitsus otsustas, keda tunnustatakse riigi teaduspreemiatega. Akadeemikud Martti Raidal, Enn Lust ja Eero Vasar pälvisid teaduse aastapreemiad. Riigi teaduspreemia saajate kohta vt lisainfot siit.

Täppisteadustes pälvisid aastapreemia teadur Gert Hütsi (1975), juhtivteadur Martti Raidal (1968) ja Hardi Veermäe (1985) Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist tööde tsükli „Mustadest aukudest koosnev tuimeaine“ eest.

Keemias ja molekulaarbioloogias pälvisid aastapreemia Tartu Ülikooli keemia instituudi direktor, füüsikalise keemia professor akadeemik Enn Lust (1954) ja füüsikalise ja elektrokeemia kaasprofessor Alar Jänes (1964) tööde tsükli „Operando meetodite arendamine ja rakendamine poorsete Na-ioon-patareide elektroodide ning muude poorsete materjalide ja ühikrakkude süvauuringuteks“ eest.

Arstiteaduste aastapreemia pälvis Tartu Ülikooli inimese füsioloogia professor akadeemik Eero Vasara (1956) juhitud kollektiiv, kuhu kuuluvad katseloomakeskuse juhataja Mario Plaas (1980), inimese füsioloogia kaasprofessor Mari-Anne Philips (1979) ja psühhiaatria kaasprofessor Liina Haring (1973) tööde tsükli „Siirdeuuringud neuropsühhiaatrias: geneetiliselt muundatud katseloomadest skisofreeniaspektri häireteni inimestel“ eest.