Arhiiv: Diary

3. detsember 2022

Marek Tamm avab Postimehe veerus „Teadlase pilguga“ 29. novembril TANi heaks kiidetud uut kõrghariduse kestlikkuse ja kvaliteedi raportit. Raport valmis Marek Tamme juhitud töörühma töö tulemusena. Akadeemikutest kuulusid töörühma veel Toomas Asser, Tarmo Soomere ja Anu Realo. (3.12.22, Postimees, „Eesti kõrghariduse pikk plaan võiks sisaldada ka õppekohatasu“, lk 8). Loe siit.

1. detsember 2022

Eestis on siiamaani rohepööret tehtud eelkõige kulude kokkuhoiuks ning sellega on kaasnenud oluline energia kokkuhoid ja kasvuhoonegaaside heite vähenemine, kirjutab Jarek Kurnitski Postimehe arvamusloos. (1.12.22, Postimees, „Rohepööre tasuks ära teha ka inimtekkelise kliimamuutuseta“, lk 13). Loe siit.

1. detsember 2022

Jaak Järv osaleb Euroopa akadeemiate teadusnõukoja (European Academies Science Advisory Council EASAC) nõukogu koosolekul Stockholmis.

30. november 2022

Krista Fischer osaleb esinejana Arenguseire Keskuse korraldataval konverentsil „Kuidas panna andmed teenima?“. Lähem info.

29. november 2022

29. ja 30. novembril toimub Vilniuses Leedu teadusagentuuris Euroopa riikide peateadurite foorumi (ESAF, European Science Advisors Forum) aastakoosolek teemal „Teadusnõustamise roll ühiskonna ülesehitamisel” (The role of science advice in rebuilding the society). Lähem info.

26. november 2022

Jakob Kübarsepp kirjutab Postimehe „Teadlase pilguga“ veerus roheliste metallide vajalikkusest. Metallurgiatööstuse süsinikuheide moodustab umbes kaheksa protsenti heite umbes 37 miljardi tonni suurusest kogumahust. Tehnoloogiate keskkonnamõjuga arvestamine on jätkusuutliku majanduse eeldus. (26.11.22, Postimees, „Roheliste metallide vältimatust vajadusest“, lk 8). Loe siit.

24. november 2022

Kuku Raadio saate „Jukuraadio“ külaline on Tarmo Soomere, kes avaldas just esseekogumiku „Ilmast ja inimestest“, milles mõtestab humoorikalt, aga targalt ühiskonda, planeeti ning kultuuri. Kuula järele.

23. november 2022

Teadlaste mobiilsust toetava üle-Euroopalise võrgustiku EURAXESS riiklike kontaktorganisatsioonide koosolekul Brüsselis 23.-24. novembril (vt päevakava siin) olid muude teemade seas kõne all erinevate maade algatused Ukrainast sõja tõttu lahkunud teadlaste toetamiseks. Eesti teaduste akadeemia naisakadeemikute algatusele saabunud tagasisidest ja järgnenud tegevustest ning Ukraina teadlaste kaasamisest Eesti ülikoolides ja teadusasutustes tegi ülevaate koostöö juht Ülle Raud. EURAXESS … Loe edasi

21. november 2022

Akadeemia presidendi teadusnõunik Rein Vaikmäe osales 21.–23. novembril Euroopa Polaarnõukogu (European Polar Board, EPB) koosolekul Luxemburgis. Koosolekul kiideti heaks EPB uus strateegiadokument 2022–2027, kinnitati EPB 2022. a eelarve ja 2023. a eelarve projekt ning arutati EPB sekretariaadi asukoha probleeme. Leping Madalmaade Teadusfondiga NOW sekretariaadi majutamiseks NOW pinnal Haagis kehtib 2024. aasta lõpuni. Arutelu tulemusena otsustati kuulutada … Loe edasi

21. november 2022

Eesti teaduste akadeemias toimus energeetikapäev. Ümarlaual „Energeetika väljakutsed“ arutati aktuaalseid teemaga seotud probleeme ja nende võimalikke lahendusi. Arutelu fookus oli sellel, mida suurtarbijad ja erakapitalil tegutsevad kütuse- ja energiaettevõtted ootavad riigi kujundatavalt energiapoliitikalt ning millised võiksid olla selle eesmärgid ja väljundid. Tulevikuenergeetika uurija-professori kandidaatide konverentsil tegid ettekanded septembri lõpus välja kuulutatud uurija-professori konkursil osalevad üheksa kandidaati. Rohkem infot.

19. november 2022

Põhiseadus on üks olulisemaid referentspunkte, mis meid ühiskonna ja riigina seob. See, et meil on nüüdseks juba kaks erinevat põhiseaduse teaduslikku kommentaari, näitab Eesti õigusteaduse tugevust, kirjutab Lauri Mälksoo Postimehe veerus „Teadlase pilguga“. (19.11.22, Postimees, „Vaim ja võim täiendavad teineteist“, lk 8). Loe siit.

18. november 2022

Jaak Järv osales Euroopa akadeemiate teadusnõukoja (European Academies Science Advisory Council, EASAC) juhtgrupi koosolekul, mille eesmärk oli EASACi nõukogu koosoleku (1.–2. detsembril 2022) ettevalmistamine. Arutati EASACi tulevikku puudutavaid arenguid, sh rahastamist. Oma seisukohti esitas tööd alustav president Wim van Saarloos.

18. november 2022

Viljandis pärimusmuusika aidas anti üle Anu Raua nimeline stipendium. Tunnustuse pälvisid pärandtehnoloogia õppekava rahvusliku tekstiili eriala tudeng Kristi Everst ja kultuuripärandi loovrakenduste magistriõppekava üliõpilane Koidu Ahk. Loe lähemalt.

18. november 2022

Tartu Postimehes ilmub intervjuu Andres Metspaluga, kes ütleb, et kui vahel tundub see, millega teadlased tegelevad mõttetu, võib see 20 aasta pärast olla väga mõttekas. (18.11.22, Tartu Postimees, „Geenivaramu looja elab ühe jalaga tulevikus“, lk 12). Loe siit.

17. november 2022

Lihtsalt saab teadusest rääkida alles siis, kui sa tead asja põhjani, ütleb äsjane teaduse populariseerimise elutööpreemia laureaat Andres Metspalu Vikerraadio saates „Nutikas“. Kuula järele.

16. november 2022

Maarja Kruusmaa osaleb kutsutud kõnelejana ÜRO kliimamuutuste konverentsi COP 27 Euroopa Liidu sündmusel eksperdi rollist nõustamisel kliimaga seotud kriise puudutavate küsimustes. Rohkem infot siin.

16. november 2022

Mart Kalm osaleb ETV saates „Esimene stuudio“, kus diskuteeritakse koos justiitsministriga riigikogu menetlusse läinud punasümboolika seaduseelnõu teemal. Mart Kalm toob muuhulgas esile, et meie tugevus sõltub sellest, kui sidusad me oleme. Julgeolekuohuna võib näha seda, et punamonumentide lammutamise kampaania on ühiskonda lõhestanud. Loe ülevaadet/vaata järele siit.

15. november 2022

Mineviku materiaalsete märkide kustutamine ei võrdu ajaloo kustutamisega. Teinekord sellised jõulised aktsioonid hoopis süvendavad mineviku kohalolu, ütles akadeemik Marek Tamm ETV saates „Terevisioon“, kus käsitleti riigikogu menetlusse antud punasümboolika seaduseelnõu. Vaata järele/loe kajastust siit.

15. november 2022

Avaldatakse Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde loodud Eesti teaduste akadeemia fondi stipendiaadid 2023. aastaks: Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur Hardi Veermäe, Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi geneetika õppetooli doktorant Karl Jürgenstein ning Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi doktorant Kairi Lorenz. Loe lähemalt.

14. november 2022

Maa rahvaarv jõuab sel nädalal 8 miljardini. Rahvaarvu kasvu suhteliselt ehk protsentuaalselt vaadates näeme aga, et see on alates 1960. aastatest järjepidevalt aeglustunud, ütleb Tiit Tammaru intervjuus Vikerraadio saates „Uudis+“. Kuula järele.

13. november 2022

Ajakirjas Times Higher Education ilmub artikkel Eesti kõrghariduse rahastamisest. Teemat kommenteerivad artiklis nii Tarmo Soomere kui Toomas Asser. Vaata siit.

12. november 2022

Enda kogemusest teaduse populariseerimisel kirjutab Postimehe „Teadlase pilguga“ veerus värske teaduse populariseerimise elutööpreemia laureaat, akadeemik Andres Metspalu. (12.11.22, Postimees, „Teaduse populariseerimisest teadlase pilguga“, lk 8). Loe siit.

12. november 2022

Urmas Varblane annab Vikerraadio saates „Kajalood“ pika intervjuu praegu aktuaalsetel majandusteemadel. Ta ütleb, et gaasihinna langemine ongi juba valguskiir. Kui gaasi hind läheb alla, siis läheb alla gaasiküttel toodetava elektri hind ja see hakkab survestama kõiki elektribörsi hindu. Kui elektrihind hakkab stabiliseeruma, siis stabiliseeruvad ka toiduainete hinnad ja kogu ahel hakkab käima teistpidi. Loe ülevaadet … Loe edasi

11. november 2022

Teaduskommunikatsiooni konverentsil „Teaduskommunikatsioon liigutab…” anti üle selleaastased Eesti teaduse populariseerimise auhinnad ja Eesti Teadusajakirjanike Seltsi auhinnad. Tiiu Silla nimelise elutööpreemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest pälvis akadeemik Andres Metspalu. Teadusajakirjanike seltsi sõbra auhinna „Ökul” sai akadeemik Krista Fischer. Rohkem infot.