Akadeemikuks kandideerivad teadlased tutvustavad end konverentsil

Neljale uuele akadeemikukohale kandideerivad 20 teadlast tutvustavad end lähemalt kaheosalisel konverentsil.

27. oktoobril saab tutvuda rahvatervise valdkonna ja 2. novembril ülejäänud kolme valdkonna kandidaatidega.

Kõik huvilised on oodatud konverentsist osa saama veebiülekande vahendusel. Ajakava leiab teaduste akadeemia veebilehelt. Samal lehel on konverentsipäevadel jälgitav ka ülekanne.

Eesti teaduste akadeemia valib sel aastal neli uut akadeemikut järgmistes valdkondades: astronoomia ja astrofüüsika, kultuuriajalugu, rahvatervis ning tehnika- ja arvutiteadused.

Kandidaatide seast teevad valiku akadeemikud teaduste akadeemia üldkogu istungil 8. detsembril. Akadeemikuks valimiseks on tarvis saada 2/3 istungil osalevate akadeemikute häältest.

Kandidaatide nimekirja ja tutvustava info leiab siit.