Mereteaduste komisjoni aastaaruanded

 • Mereteaduste komisjoni 2022. aasta aruanne (pdf)
 • Mereteaduste komisjoni 2021. aasta aruanne (pdf)
 • Mereteaduste komisjoni 2020. aasta aruanne (pdf)
 • Mereteaduste komisjoni 2019. aasta aruanne (pdf)
 • Mereteaduste komisjoni 2018. aasta aruanne (pdf)
 • Mereteaduste komisjoni 2017. aasta aruanne (pdf)
 • Mereteaduste komisjoni 2016. aasta aruanne (pdf)
 • Mereteaduste komisjoni 2015. aasta aruanne (pdf)
 • Mereteaduste komisjoni 2014. aasta aruanne (pdf)
 • Mereteaduste komisjoni 2013. aasta aruanne (pdf)
 • Mereteaduste komisjoni 2012. aasta aruanne (pdf)
  Lisa 2. Nord Stream AG poolt esitatud taotlusest uuringute loa andmiseks Eesti majandusvööndis (pdf)
 • Mereteaduste komisjoni 2011. aasta aruanne (pdf)
 • Mereteaduste komisjoni 2010. aasta aruanne (pdf)
 • Mereteaduste komisjoni 2009. aasta aruanne (pdf)
  Lisa 3 täiendus „Teatis piiriülese mõju hindamise hetkeseisu kohta Nord Streami gaasijuhtme keskkonnamõju hindamisel“ (pdf)
 • Mereteaduste komisjoni 2008. aasta aruanne (pdf)