Valminud on teaduste akadeemia aastaraamatud

Teaduste akadeemia möödunud aasta tegevusi kokkuvõtvad raamatud „Eesti teaduste akadeemia sõnas ja pildis 2021” ning „Faktid ja arvud” leiab nüüd meie veebilehelt.

Väljaandest „Sõnas ja pildis” leiab muuhulgas mitu artiklit lähiajaloo võtmeprotsesside teemadel. Akadeemik Jüri Engelbrecht avab akadeemia panust rahvusvahelise teadusmaastiku arengusse, akadeemik Jaak Aaviksoo mõtestab lahti teadus- ja arendusnõukogu rolli ning endine Eesti teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel teeb huvitava sissevaate teadusleppe sündi.

Akadeemia nähtavus ja akadeemikute sõna levik sai eelmisel aastal uue hoo iganädalase Postimehe veeru „Teadlase pilguga” ilmumisega. Raamatust leiab ülevaate veerus ilmunud akadeemikute arvamuslugudest.  Samuti saab lugeda pikemaid intervjuid eelmisel aastal akadeemikuks valitud Dmitri Vinnikoviga ja uurija-professoriks valitud akadeemik Tiit Tammaruga. Mõlemad avavad lugejale lähemalt enda teadustöö tausta.

Lisaks saab ülevaate eelmisel aastal teaduste akadeemia korraldatud teaduspärastlõunatest ja konkursist „Teadus kolme minutiga“. Lugeda saab akadeemia panusest andekate õppurite innustamisel püüdlemaks teaduse säravate tippude poole nii õpilaste teadusliku ühingu tegevuse kaudu kui koostöös Academia Pernaviensisega.

Nagu ütleb raamatu saatesõnades teaduste akadeemia president Tarmo Soomere, on akadeemia rahvusvahelisel areenil murdnud end oluliseks tegijaks Euroopa Liidus kavandamisel oleva üleeuroopalise teadusnõustamise ökosüsteemi kujundamisel. Raamat annab põhjaliku ülevaate eelmise aasta olulisematest sündmustest ja tegemistest akadeemia rahvusvahelises koostöös.

Eelmisel aastal täitus 70 aastat akadeemia teadusajakirjade publitseerimisest. Teaduste akadeemia kirjastuse üha suurenevat tunnustatust pälvivast tegevusest kirjutab akadeemia kirjastuse nõukogu esimees, akadeemia peasekretär Jaak Järv.

Raamat annab ka ülevaate akadeemiaga assotsieerunud teadusseltside ja asutuste möödunud aasta eredaimatest hetkedest.

Aastaraamat 2021 „Faktid ja arvud” kajastab akadeemia ja akadeemikute ning akadeemia juures tegutsevate ekspertkogude olulisemaid tegevusi.