Põhiseaduse kommentarid

Riigiõigusteadus nagu iga teadus areneb aruteludes. Veebilehel pohiseadus.riigioigus.ee avaldatud Eesti Vabariigi põhiseaduse kommentaarid aitavad sellist arutelu üleval hoida ja riigiõigusteadust edasi viia.

Kommentaarid on mõeldud eelkõige seadusandjatele, riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikele, kohtunikele ja juristidele.

Avalikkuse ette jõuavad kommentaarid üksikute peatükkide ja osade kaupa. Kommentaaride koostamisel osaleb suur hulk tunnustatud juriste, samuti uusi nimesid riigiõigusteaduses.

Põhiseaduse kommentaarid on Eesti teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapitali väljaanne, mis ilmub justiitsministeeriumi rahalisel toetusel.