Teaduste akadeemiate manifest ühinenud Euroopa visiooni toetuseks

Täna avaldati teaduste akadeemiate koostöös valminud manifest „Reclaiming Europe“, mis nõuab uut ja paremat Euroopa mõtestamist ning suuremat tähelepanu ja tuge teadmiste arengule nendes Euroopa piirkondades, mida on seni grupeeritud Ida-Euroopa nimetuse alla.

Manifesti loomine tõukub Ukrainas toimuvast sõjast ning sellega seoses teravalt teadlaskonnas tunnetatud vajadusest mõista ja kaasata Euroopa eri piirkondade teadlasi senisest oluliselt enam.

„Manifest tuletab meelde, et rasketel aegadel on oluline taaselustada visioon avatud meelega ja tulevikule orienteeritud ühinenud Euroopast. Selle realiseerimiseks kulub ilmselt aastaid. Sellist tüüpi ülesannete lahendamisel on akadeemiline kogukond kui rahulikult ja süstemaatiliselt toimiv mootor, mis ulatub läbi ühiskonna kõigi kihtide ja kõnetab olulisi osapooli,“ sõnas Eesti teaduste akadeemia president Tarmo Soomere, kes on manifesti esimeste allkirjastajate hulgas koos mitmete Euroopa teaduste akadeemiate ja teadust toetavate organisatsioonide esindajatega.

Manifestis sõnastatud põhimõtetega kutsutakse liituma ka teisi Euroopa teadusorganisatsioone ja -asutusi. Ideede elluviimiseks on loomisel uus akadeemiline organisatsioon, mida tutvustatakse käesoleva aasta oktoobris toimuval pidulikul konverentsil Euroopa Solidaarsuskeskuses Gdanskis.

„Reclaiming Europe“ loojateks on Berliini-Brandenburgi teaduste akadeemia, Saksamaa noorte teaduste akadeemia ning uue akadeemilise organisatsiooni juhtkomisjon, kuhu kuulub ka Euroopa noorte teaduste akadeemiate teadusnõukogu president Helen Eenmaa

Manifestiga saab lähemalt tutvuda siin. Selle kümne teesi kõrval väärib tähelepanu ka sõnapaar „Reclaiming Europe“, mis on valitud manifesti pealkirjaks selleks, et rõhutada samaaegselt vajadust kaitsta Euroopat autokraatlike režiimide eest ja tuua Euroopa mõtestamisel kesksele kohale piirkonnad, mille tähtsus on jäänud märkamata.