Teaduste akadeemia uus arengukava keskendub tippteaduse seisukohtade panusele ja nähtavusele

Eesti teaduste akadeemia üldkogu kinnitas 8. detsembril uue arengukava järgmiseks viieks aastaks.

Perioodiks 2021 kuni 2026 seatud arengusuundadega peab akadeemia oluliseks väljuda tippteaduse esindamise klassikalistest raamidest ning kõnetada ühiskonda. Olla kohal ja nähtav kõikjal, kus on vajalik tippteadlaste hääl ning kujuneda Eesti parimate ideede platvormiks. Samuti jätkab akadeemia oma liikmeskonna ja tugistruktuuri kujundamist võimeliseks pakkuma riigile parimat võimalikku teaduspõhist teadmist. Olulisel kohal on ka akadeemikute panus Euroopa ja kogu maailma akadeemilise kogukonna innovatiivsete mõtete võimendamisel.

Akadeemia arengukava juhindub sellest, et viimastel aastatel toimunud muutused Eesti ühiskonnas ja ka maailmas osutavad vajadusele märksa jõulisemalt ja operatiivsemalt esitada teaduspõhiseid seisukohti ja soovitusi näiteks tervise, majanduse kriisist väljumise, teaduse ja innovatsiooni rahastamise vallas. Aga ka tarvidust olla kohal ühiskonna eri tasemetel, alates valitsuse teadusnõustamisest kuni suurema nähtavuseni ühiskonnas ja meedias.

Arengukava leiab siit.