Teaduste akadeemia uurija-professoriteks valiti Birute Klaas-Lang ja Meelis Kull

Eesti teaduste akadeemia juhatus valis eesti keele ja selle õpetamise uurija-professoriks Birute Klaas-Langi ning tehisintellekti uurija-professuuri juhiks Meelis Kulli.

Tartu ülikooli eesti keele võõrkeelena professor Birute Klaas-Lang hakkas juba möödunud aastal akadeemia uurija-professoriks valituna uurima vene dominantkeelega lastevanemate keelehoiakuid eestikeelsele õppele ülemineku protsessis. Sama teemaga plaanib ta edasi jätkata ka nüüd.

Venekeelsete lastevanemate hoiakute senised uuringud näitavad, et kuigi eesti keele oskust peetakse oluliseks, suhtub suur hulk vanemaid eestikeelsele õppele üleminekusse umbusuga. Uuringu esimene etapp keskendus Ida-Virumaa eestikeelsele õppele üle minevate haridusasutuste vene dominantkeelega lastevanemate keelehoiakutele ja võrdles neid samalaadsete haridusasutustega Tartus.

Jätkuprojektis plaanib Birute Klaas-Lang uurida eestikeelsele õppele üle minevate haridusasutuste venekeelsete lastevanemate keelehoiakuid ka Tallinnas. Sel moel oleks tervikuuringusse kaasatud kolm eri keelekeskkonda, millest Tartu on eesti enamuskeelne, Narva vene enamuskeelne ja Tallinn mitmekeelne. Lisaks vanemate keelehoiakute uurimisele testib projekt kaasava keelepoliitika võimalusi ja kindlustab üleminekuprotsessi toetava fooni vene dominantkeelega lastevanemate seas.

Tartu ülikooli masinõppe kaasprofessori Meelis Kulli töörühma eesmärk on luua formaalne raamistik, mis aitab läheneda süstemaatilisemalt tehisintellekti määramatuse hindamisele ja paremini jõuda selleks sobivate meetoditeni. Tehisintellektisüsteemide võimekus on kiires kasvus ja avanemas on üha uued kasutusalad. Samas piirab edukate rakenduste hulka nende süsteemide ebapiisav usaldusväärsus. Üks osa piisava usalduse puudumisest on seotud sellega, et inimesel ei ole võimalik kontrollida „arutluskäiku“. Mis veelgi olulisem – süsteemid ei anna piisavalt informatsiooni selle kohta, millist osa nende väljundist tuleks usaldada kui kindlalt õiget ja millise osa suhtes on kahtlusi.

Määramatuste hindamine on tehisintellekti efektiivsuse, ohutuse ja usaldusväärsuse tagamiseks kriitilise tähtsusega. Tänu Meelis Kulli töörühma loodavale süstematiseeritud vaatele peaksid saama selgemaks praeguste meetodite puudujäägid ja avanema uued uurimissuunad. Uurimistöö annab väärtuslikku sisendit nii Eesti tehisintellekti tippkeskusele, teistele rakendusteadustele, tehisintellekti sisaldavate riiklike teenuste arendamisele kui ka aegridade ennustuste baasil otsuseid tegevatele ettevõtetele.

Eesti keele ja selle õpetamise uurija-professor valiti kaheks (2024–2026) ning tehisintellekti uurija-professuuri juht üheks aastaks (2024–2025). Mõlema toetus on 70 000 eurot aastas. Valitute, Tartu ülikooli ja teaduste akadeemia vahel sõlmitakse kolmepoolsed lepingud.

Birute Klaas-Langi ettekannet 18. aprillil veebis toimunud uurija-professorite kandidaatide tutvustusüritusel saab järele vaadata siit ja Meelis Kulli ettekannet siit.

Eesti keele ja selle õpetamise valdkonnas kandideeris neli ning tehisintellekti valdkonnas viis teadlast.

Lisainfo teaduste akadeemia uurija-professorite kohta