Teaduste akadeemia uurija-professorid tutvustavad oma teadustööd

13. detsembril 2022 algusega kell 11 toimub Eesti teaduste akadeemia uurija-professorite konverents.

Kõik huvilised saavad konverentsi jälgida otseülekandes teaduste akadeemia veebilehel.

Oma teadustööst räägivad uurija-professorid:

  • Tõnis Kanger, Tallinna tehnikaülikool
  • akadeemik Tiit Tammaru, Tartu ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor
  • Tanel Tenson, Tartu ülikooli antimikroobsete ühendite tehnoloogia professor

Samuti tutvustavad oma teadustööd Arktika uuringute uurija-professorid:

  • Lauri Laanisto, Eesti maaülikooli professor 
  • Aimar Ventsel, Tartu ülikooli etnoloogia kaasprofessor.

Kõik konverentsil esinevad uurija-professorid on valitud 2022. aastal.

Akadeemia uurija-professori valimise eesmärk on võimaldada Eesti teadus- ja arendusasutuses või ülikoolis täiskoormusega töötavatel, uuringuid juhtivatel ning doktorante juhendavatel oma eriala tunnustatud teadlastel pühenduda teadusuuringutele akadeemia professori valimisperioodi jooksul.

Arktika uurija-professuuride ellukutsumise eesmärk on toetada Eesti teadlaste osalemist Arktika uuringutes ning kasvatada Eesti teadlaste Arktika tundmist ja võimekust osaleda Arktika-alastes olulistes kõrgetasemelistes rahvusvahelises teadusuuringutes. 

Kord aastas toimub uurija-professorite konverents, kus valitud teevad ülevaate oma möödunud aasta tööst.