Teaduste akadeemia kuulutab välja kolme akadeemiku valimised

Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja kolme uue teaduste akadeemia liikme valimised järgmistes valdkondades:                                                          

  • tehnikateadused,
  • biomeditsiin,
  • etnoloogia ja folkloristika.

Teaduste akadeemia liikmeteks valitakse Eesti kodanikest teadlasi, kel on väljapaistvaid saavutusi uurimis- ja arendustöös ja kes on oluliselt arendanud teadust oma valdkonnas, ning väljapaistvaid Eesti loomeisikuid, kes on andnud olulise panuse Eesti vaimukultuuri.

Uued akadeemikud valitakse Eesti teaduste akadeemia üldkogu istungil, valimisel on õigus osaleda kõigil akadeemikutel. Akadeemikukandidaatide esitamise õigus on Eesti teaduste akadeemia liikmetel, Eesti ülikoolide ning positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste teadusnõukogudel või nende funktsioone täitvatel esinduskogudel, samuti teadusseltsidel ja loomeliitudel.

Palume kandidaadid esitada 2. oktoobriks 2023 teaduste akadeemia konkursside e-keskkonnas.

Esitatud kandidaadid  avalikustatakse pärast nende kinnitamist akadeemia juhatuse poolt.  Ajavahemikul 23.–25. oktoober toimuval konverentsil on kõigil kandidaatidel võimalus ennast ja oma teadustööd tutvustada. Valimised toimuvad 6. detsembril.