Teaduste akadeemia kodulehelt leiab valiku akadeemia algusaja arhiivimaterjalidest

Eesti teaduste akadeemia kodulehelt leiab nüüd valiku akadeemia arhiividokumente aastatest 1937–1940. Materjalid on aadressil https://www.akadeemia.ee/akadeemia/, voldikmenüüs „Valik arhiividokumente 1937–1940“.

Akadeemik Tõnu-Andrus Tannbergi koostatud valikust leiab arhiiviallikaid seotult akadeemia loomisega 1938. aastal, ametisse nimetamistega, eelarvega ja akadeemia likvideerimisega 1940. aastal.

Kodulehe vahendusel kättesaadavaks tehtud arhiividokumendid kajastavad akadeemia tegevuse üksikuid tahke ja ei anna süsteemset ülevaadet asutuse ajaloost. Tannbergi sõnul pakuvad need materjalid siiski põnevat dokumentaalset sissevaadet akadeemia sünnilukku, aitavad mõista tollal teadusetegevusele seatud eesmärke ning näitavad ka punavõimu robustset tegevust asutuse likvideerimisel 1940. aastal. „Nii mõnigi 1940. aastal akadeemia teadustegevuse eesmärgiks seatud uurimisprobleem, näiteks rahvastiku rände uurimine, on tänaselgi päeval aktuaalne,“ ütles Tannberg.

Kõik akadeemia eripalgelise tegevusega seotud materjalid on täna tallel Rahvusarhiivis.

Teaduste akadeemia loomise eellugu, tegevust aastatel 1938–1940 ning likvideerimist on põhjalikumalt käsitletud Erki Tammiksaare ja Ken Kallingu monograafias „Eesti Teaduste Akadeemia ajalugu. Arenguid ja järeldusi“ (Tallinn, 2008).