Teaduste akadeemia juures alustab tööd hariduskomisjon

Eesti teaduste akadeemia juhatuse otsusega moodustati 15 eksperdist koosnev hariduskomisjon, mis võtab fookusesse haridusvaldkonna küsimused kogu mitmekesisuses.

Akadeemia juurde loodud komisjoni roll on algatada arutelusid, anda hinnanguid ja soovitusi Eesti hariduspoliitika küsimustes.

„Tegutsemine on kavandatud hõlmama Eesti haridussüsteemi kõiki olulisemaid valdkondi: alusharidus, üld- ja kutseharidus, kõrgharidus jne. See ambitsioon väljendub ka ekspertkogu koosseisus, kuhu kuuluvad haridusteadustega tegelevad õppejõud ja teadlased nii Tallinna kui ka Tartu ülikoolist. Samuti on esindatud koolijuhid, “ ütles hariduskomisjoni esimees, akadeemik Jakob Kübarsepp.

Oma ülesannete täitmiseks käsitleb komisjon haridusvaldkonna kitsaskohti ja pakub lahendusi strateegiliste probleemide lahendamiseks. Samuti analüüsib hariduse olukorda Eestis ja võtab vastu sellega seotud otsuseid. Ekspertkogu teeb koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning erinevate teiste Eesti haridusvaldkonna institutsioonidega.

Komisjoni esimene kokkusaamine toimub sel kevadel.

Lisaks hariduskomisjonile tegutseb teaduste akadeemia juures veel 11 ekspertkogu.

Hariduskomisjoni koosseis:
Jakob Kübarsepp (esimees), akadeemik, emeriitprofessor, vanemteadur, Tallinna tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituut

Eve Eisenschmidt, haridusjuhtimise professor, Tallinna ülikooli haridusteaduste instituut, Eesti kõrghariduse hindamise nõukogu esimees

Larissa Jõgi, andragoogika dotsent, Tallinna ülikooli haridusteaduste instituut

Birute Klaas-Lang, eesti keele (võõrkeelena) professor, Tartu ülikooli eesti- ja üldkeeleteaduse instituut, Eesti kõrghariduse hindamise nõukogu liige

Äli Leijen, õpetajahariduse professor, Tartu ülikooli haridusteaduse instituudi juhataja

Krista Loogma, kutsehariduse professor, Tallinna ülikooli haridusteaduste instituut

Rain Mikser, vanemteadur, Tallinna ülikooli haridusteaduste instituut

Katrin Niglas, andmeanalüüsi professor, teadusprorektor, Tallinna ülikool

Margus Pedaste, haridustehnoloogia professor, Tartu ülikooli haridusteaduse instituudi asejuhataja, Pedagogicumi juhataja

Miia Rannikmäe, loodusteadusliku hariduse professor, Tartu ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuse juhataja

Priit Reiska, loodusteaduste didaktika professor, Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut

Peeter Sipelgas, Viimsi kooli direktor

Ain Tõnisson, Tartu Tamme gümnaasiumi direktor

Urmo Uiboleht, Tartu Erakooli juhataja, Eesti koolijuhtide ühenduse esimees

Krista Uibu, algõpetuse professor, Tartu ülikooli haridusteaduste instituut, Eesti haridusteaduste ajakirja vastutav toimetaja