Teaduste akadeemia juures alustab tegevust naisakadeemikute kogu

Eesti teaduste akadeemia komisjonina alustab tegevust naisakadeemikute kogu, kuhu kuuluvad kõik naisakadeemikud. Praegu on 75 akadeemikust 11 naised.

„Kuigi viimastel aastatel on naiste osakaal teaduste akadeemias jõudsalt kasvanud, on see paraku jätkuvalt alla 15%. Kuni naised on akadeemikute hulgas olulisel määral alaesindatud, õigustab see naisakadeemikute kogu institutsionaliseerimist eraldiseisva komisjonina,“ ütles komisjoni juht, akadeemik Maris Laan.

Naisakadeemikud on üheskoos aktiivselt tegutsenud juba üle kahe aasta. Nende peamisteks tegevusteks on olnud Eestisse jõudnud Ukraina teadlastele abi osutamine erialase töö leidmisel, Alma Tomingase medali loomine ja esimese laureaadi valimine ning arutelud teaduspoliitilistel ja päevakajalistel teemadel erinevate kohtumiste ning väljasõitude raames.

Naisakadeemikute kogu hakkab teaduste akadeemias eest vedama mitmeid Eesti teaduse hetkeseisu ja tulevikuga seotud olulisi teemasid: sooline tasakaal, võrdne kohtlemine ning töö ja pereelu ühendamine, akadeemiline järelkasv, valdkondade ülene koostöö, teaduseetika ning akadeemilise vabaduse ja inimõiguste suhestumine. Suuremate ettevõtmiste korraldamisel kaasatakse aruteludesse ja otsustamisse kogu akadeemia liikmeskond.

Selle aasta kevadsuvises tegevuskavas on naisakadeemikutel plaanis mitmed ettevõtmised. Aprillis on kavas korraldada väljasõit Tartu ülikooli Narva kolledžisse ja Tallinna tehnikaülikooli Kohtla-Järve kolledžisse. Selle eesmärk on tutvustada Ida-Virumaa tudengitele ja gümnasistidele erinevate teadusvaldkondade uurimistööd, nende seost igapäevase eluga ning olulisust ja perspektiivi Eestis ja maailmas. Samuti julgustada noori tulema õppima ja teadustööd tegema Tartu ja Tallinna ülikoolidesse. Planeeritakse osaleda augustis Paide arvamusfestivalil, arutledes naiste ja meeste osaluse ning soolise tasakaalu üle reaal- ja tehnikateaduses.