Teaduspärastlõuna (XIII): energeetika väljakutsed

Teisipäeval, 25. augustil algusega kell 16 Eesti teaduste akadeemia saalis toimuva teaduspärastlõuna fookuses on riigi tasemel toimiva energiavarustuse väljakutsed.

Teaduspärastlõuna videosalvestis on järelvaadatav akadeemia Youtube'i kanalil. Arutelu otseülekannet sai jälgida Postimehe portaalis ja teaduste akadeemia Facebookis.

Kaasaegse ühiskonna funktsioneerimise aluseks või isegi eelduseks on perfektselt toimiv energiavarustus. Suur osa sellest toetub praegu fossiil-kütuste kasutamisele ja võimsatele ülekandeliinidele. Elektri suurenev tarbimine koormab nii elektrijaamu, võrku kui ka keskkonda, taastuvatest allikatest saadav elekter aga rahakotti.

Teaduspärastlõunal arutlevad Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ja Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi energeetikamaastiku keskse kolmikväljakutse üle:

  • millised võimalused on meil tagada energia varustuskindlus ja energiajulgeolek nõnda, et
  • energia tootmine oleks keskkonnahoidlik ja jätkusuutlik ning
  • samas jääks energia hind mõistlikule tasemele.

Vesteldakse ka sellest, millised võiksid olla akadeemilise maastiku ja riigi tasemel toimiva energeetika ühised väljakutsed ja lahendused teel kliimaneutraalsuse poole ning kuidas saaksid kõik ühiskonna liikmed nende lahenduste realiseerimisele kaasa aidata.

TAUSTAST: 2015. aasta kevadel alustas akadeemia kohtumiste sarja TEADUS JA ÜHISKOND, et vahetus, akadeemiliselt vabas ning inspireerivas õhkkonnas (hommikukohvi või teaduspärastlõuna formaadis) vahetada mõtteid ühiskonna jaoks olulistel teemadel, sõnastada suuri ülesandeid ja ehitada tervikpilti, otsida ühisosa erinevate osapooltega, luua uusi koostöövõimalusi ja pakkuda üheskoos välja elegantseid lahendusi.