Teaduspärastlõuna: „Sotsiaalselt siduv ja laiapõhjaline hoonete renoveerimine”

26. jaanuaril 2024 toimub Eesti teaduste akadeemias koostöös energiatõhususe tippkeskusega teaduspärastlõuna (XXVIII) „Sotsiaalselt siduv ja laiapõhjaline hoonete renoveerimine“.

Eestis tarbitakse 53% lõppenergiast hoonetes. Selle vähendamiseks on vaja suuremahulisi ja hästi suunatud investeeringuid. Me peame rohepöörama 75% olemasolevast nõrga energiatõhususega hoonefondist heitevabaks aastaks 2050, maksimeerides kaasnevaid kasusid ja elukvaliteedi paranemist. Teadlaste peamine tänane väljakutse on arendada meetmed sotsiaalselt siduvas ja laiapõhjalises täisrenoveerimises, tõukamaks murrangulisi uuendusi ja süsteemseid reforme, kaasates innovaatilisi tehnoloogiaid, teadmussiiret, juhtimismudeleid ja elanikkonda. Teaduspärastlõunal kuuleme energiatõhususe tippkeskuselt, millised on Eesti hoonefondi tänane seisukord ja suundumused ning väljakutsed eesmärkide saavutamiseks üle Eesti. Samuti tutvustatakse hetkel parimaid lahendusi energiatõhusaks renoveerimiseks.

Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 22. jaanuaril 2024 siin.

Seminari korraldavad Eesti teaduste akadeemia, energiatõhususe tippkeskus ja Eesti noorte teaduste akadeemia.

Lähem info sündmuse veebilehel.