Tartu ülikooli tunnustus Andres Meritsale

Tartu ülikooli suure medali pälvib rakendusviroloogia professor Andres Merits, kes on kujundanud Eesti ühiskonnas teaduspõhiseid hoiakuid, mis on aidanud valida koroonaviiruse leviku tõkestamiseks vajalikke meetmeid.

Andres Merits on üks kolmest praegusest teaduste akadeemia uurija-professorist, kes on valitud aastaiks 2019–2021.

Kokku on uurija-professoreid alates 2002. aastast valitud 18. Neist kolm on olnud valimise ajal akadeemia liikmed ja ülejäänud 15-st on akadeemikuks valitud praeguse seisuga neli.