2018

  • 05.01 Teistkordselt toimus eesti noori teadlasi ühendav konverents, sel korral pealkirja all „XXI sajandi suurimad väljakutsed“. Konverents leidis aset välismaal tegutsevate noorte eesti teadlaste eestvedamisel koostöös Eesti teaduste akadeemia ja Eesti noorte teaduste akadeemiaga. Vt lähemalt noorteadlased.ee
  • 05.03 Akadeemia saalis toimus konverents „Keel ja teadus“, mille kutsus kokku Eesti teadusajakirjanike selts koostöös Eesti noorte teaduste akadeemia ja Eesti teaduste akadeemiaga.
  • 1.–2.12. Konkursi „Teadus 3 minutiga“ jaoks toimus talvekool Heimtali külakoolimajas. Konkurss ise toimub 2019. aasta varakevadel. Ekskursiooni vanas külakeskuses tegi akadeemik Anu Raud, inspiratsiooniloengud pidasid akadeemikud Tarmo Soomere ja Maarja Kruusmaa. Praktilised esinemis- ja kaameratreeningud toimusid „Rakett 69“ meeskonna kogenud filmimeeste – produtsent Kaspar Kaljase ja režissöör Indrek Simmi juhtimisel.
  • Konkurss „Teadus 3 minutiga“ toimus 2019. aasta varakevadel.
  • Koostamisel on kogumik „Teadus 3 minutiga II“ (ilmus 2019. aasta mais).
  • ALATEGEVUS 7.2 – TEADLASTE AVATUD DIALOOG ÜHISKONNAGA
  1. jaanuaril 2018 toimus koostöös Eesti teadusajakirjanike seltsiga kohtumine meedia esindajatega arvamusfestivali ideekorjeks.
  2. veebruaril 2018 toimus Eesti teadusajakirjanike seltsi salong-seminar. Ettekandega teemal „Soome avaliku teabe komisjoni (Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta) soovitustest teaduskommunikatsiooniks“ esines Priit Ennet. Arutati ka teadusajakirjanduse ja teaduskommunikatsiooni teemade kajastamist Vikipeedias.
  3. märtsil 2018 toimus arutelu teadusmarsi korraldamisest 14. aprillil Tallinnas ja Tartus.
  4. aasta sügisel osaleb teaduste akadeemia Von Krahli akadeemia loengusarjas „Elu pärast Googlet“. TeaMe+ programmi raames esineb akadeemik Tarmo Soomere iga loengu lõpus u 10-minutilise lühikokkuvõtte-kommentaariga (kokku toimub 12 loengut).