Soome teaduste akadeemia avaldus kriisidega toimetulekust

Soome teaduste akadeemia kokku kutsutud multidistiplinaarne ekspertide rühm esitas koroonaviiruse pandeemia kriisist saadud õppetundide põhjal oma seisukohad  Soome kriisidele vastupidavuse kohta avalduses „Paindume, kuid ei murdu“.

Hinnang vaatab pigem kaugemasse tulevikku ega keskendu praegusest kriisist taastumisele lühiajalises perspektiivis.

Avaldus kutsub arutama võimalusi kriiside vastupidavuse parandamiseks nii üksikisiku, kogukonna kui ka ühiskonna tasandil. Kriisid võivad esineda erineval viisil ja seepärast ei saa neid kõiki juhtida sama mudeli kohaselt. Kõige jätkusuutlikum on lahendus, mille puhul ühiskond kohandub ja suudab tugevdada oma loomingulist potentsiaali ühiselt panustades teadusesse, valitsemisse ja tööstusesse, mis kõik töötavad säästliku arengu eesmärkide nimel.

Avalduses on sõnastatud seitse eesmärki Soome kriisikindluse tugevdamiseks. Nende seas on ka ettepanek suurendada teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni finantseerimist 8 protsendini SKPst aastaks 2035.

Soome Teaduste Akadeemia kokkukutsutud multidistiplinaarne ekspertide rühm esitas koroonaviiruse pandeemia kriisist saadud õppetundide põhjal oma seisukohad  Soome kriisidele vastupidavuse kohta avalduses “Paindume, kuid ei murdu”.

Hinnang vaatab pigem kaugemasse tulevikku ega keskendu praegusest kriisist taastumisele lühiajalises perspektiivis.

Avaldus kutsub arutama võimalusi kriiside vastupidavuse parandamiseks nii üksikisiku, kogukonna kui ka ühiskonna tasandil. Kriisid võivad esineda erineval viisil ja seepärast ei saa neid kõiki juhtida sama mudeli kohaselt. Kõige jätkusuutlikum on lahendus, mille puhul ühiskond kohandub ja suudab tugevdada oma loomingulist potentsiaali ühiselt panustades teadusesse, valitsemisse ja tööstusesse, mis kõik töötavad säästliku arengu eesmärkide nimel.

Avalduses on sõnastatud seitse eesmärki Soome kriisikindluse tugevdamiseks. Nende seas on ka ettepanek suurendada teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni finantseerimist 8 protsendini SKPst aastaks 2035.

Eesti teaduste akadeemia on koroonakriisi ajal esitanud kaks läkitust. 26. mail 2020 valmis visioon „Sammud elamist vääriva tuleviku poole“, milles akadeemia esitas kuus soovitust struktuurseteks muudatusteks koroonakriisijärgses riigis. 2. märtsil 2021 valmis „V3 väljakutsete vanik: viiruse vältimiselt likvideerimisele“, milles akadeemikud toovad esile koroonakriisist väljumiseks vajalikud otsused seotult vastutustundliku käitumise, vaktsineerimise ja ventilatsioonisüsteemide kaasajastamisega.