Ilmus Riigiõiguse sihtkapitali aastaraamat 2020

Kaante vahele on saanud esimene riigiõiguse aastaraamat, mis sisaldab nii originaal- kui ka tõlkeartikleid. Raamat hakkab ilmuma ka edaspidi, kuid 2020. aasta aastaraamat on märgiks, mis aitab meeles pidada Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse 100. aastapäeva.

Riigiõiguse sihtkapitali aastaraamat ilmus nii paberkandjal kui ka elektroonilisena ajakirja Juridica veebis.