Kontakt

Eesti teaduste akadeemia, registrikood 74000168,
asukoht Kohtu 6, TALLINN 10130
riigioigus@akadeemia.ee

Nõukoja esimees Heiki Loot
heiki.loot@riigikohus.ee
+ 372 5344 9001

Nõukoja sekretär Silja Kala
silja.kala@akadeemia.ee
+372 516 6174