Kontakt

Eesti teaduste akadeemia, registrikood 74000168,
asukoht Kohtu 6, TALLINN 10130
riigioigus@akadeemia.ee

Nõukoja esimees Heiki Loot
heiki.loot@riigikohus.ee
Tel 5344 9001

Sihtkapitali tegevjuht Kerdi Raud
kerdi.raud@akadeemia.ee
Tel 529 6276