Riigi teaduspreemiate komisjon kuulutab välja Eesti vabariigi teaduspreemiate konkursi

Riigi teaduspreemiate komisjon kuulutab Vabariigi Valitsuse nimel välja 2022. aasta Eesti vabariigi teaduspreemiate konkursi järgmistes valdkondades:

Üks preemia vastava teadusala paradigmat ja maailmapilti mõjutava või uut teadusvaldkonda rajava teadusliku avastuse või olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga innovaatilise tooteni viinud teaduslikul avastusel põhineva leiutise või teadus- ja arendustöö eest (50 000 eurot).

Preemiakandidaadi(-kandidaatide) ülesseadmiseks esitada:

 • motiveeritud esildis (kuni 3 lk) ja muu tulemusega seotud materjal eesti ja inglise keeles;
 • curriculum vitae (kuni 3 lk).

Kaks preemiat pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (á 40 000 eurot).

Preemiakandidaadi ülesseadmiseks esitada:

 • motiveeritud esildis (kuni 3 lk);
 • curriculum vitae (kuni 3 lk);
 • teaduspublikatsioonide nimekiri;
 • 10 olulisemat publikatsiooni ja eraldi nende loetelu.

Kaheksa aastapreemiat (á 20 000 eurot) eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde või tööde tsüklite esiletõstmiseks järgmistes teadus- ja arendustegevuse valdkondades:

 • arstiteadus; 
 • geo- ja bioteadused;
 • humanitaarteadused;
 • keemia ja molekulaarbioloogia; 
 • põllumajandusteadused;
 • sotsiaalteadused;
 • tehnikateadused;  
 • täppisteadused.          

Komisjon ootab ettepanekuid 16. detsembriks 2021 elektrooniliselt teaduste akadeemia konkursside e-keskkonnas alates 1. novembrist 2021.

Aastapreemia kandidaadi  või teaduskollektiivi ülesseadmiseks esitada:

 • motiveeritud esildis (kuni 3 lk), kus on märgitud valdkond ülal toodud nimistust ja töö või tsükli pealkiri; teaduskollektiivi puhul formuleerida iga kollektiivi liikme isiklik teaduslik panus;
 • kandidaadi või kollektiivi liikmete curriculum vitae (kuni 3 lk);
 • tulemusega seotud eelmise nelja aasta (2018–2021) jooksul ilmunud publikatsioon(id).

Aastapreemiaga varem autasustatud teadustöötajaid ja teaduskollektiive võib taasesitada aastapreemia määramiseks 10 aasta möödudes preemia määramisest uuel tasandil teadustöö eest.

Aastapreemia saanud teadustööde tsükli ühtegi osa ei ole lubatud kaasautorite poolt järgmistel aastatel aastapreemiale esitatavate teadustööde tsüklite osana kasutada.

Ettepanekuid preemia määramiseks võivad komisjonile esitada ülikoolide ning positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste teadusnõukogud, Eesti teaduste akadeemia akadeemikud, Eesti tööandjate keskliit, Eesti kaubandus-tööstuskoda ja teenusmajanduse koda.

Vastavalt riigi teaduspreemiate põhimäärusele määratakse teaduspreemiad Eesti teadustöötajatele ja teaduskollektiividele silmapaistvate teadus- ja arendustöö tulemuste eest.