Riigi teaduspreemiate komisjon kuulutab välja Eesti vabariigi teaduspreemiate konkursi

Uudist on täiendatud 27.10.2021

Riigi teaduspreemiate komisjon kuulutab Vabariigi Valitsuse nimel välja 2022. aasta Eesti vabariigi teaduspreemiate konkursi. Riigi teaduspreemiate põhimäärus.

Tähtaeg:

Komisjon ootab ettepanekuid 16. detsembriks 2021 elektrooniliselt teaduste akadeemia konkursside e-keskkonnas.

Esitatavad andmed ja dokumendid:

1. Teaduspreemia avastuse eest (vastava teadusala paradigmat ja maailmapilti mõjutava või uut teadusvaldkonda rajava teadusliku avastuse või olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga innovaatilise tooteni viinud teaduslikul avastusel põhineva leiutise või teadus- ja arendustöö eest, 50 000 eurot).
[Riigi teaduspreemiate põhimääruse § 2 (3)]

Preemiakandidaadi (-kandidaatide) ülesseadmiseks esitada:

2. Elutööpreemia (preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest, 2 preemiat, á 40 000 eurot).
[Riigi teaduspreemiate põhimääruse § 2 (1)]

Preemiakandidaadi ülesseadmiseks esitada:

3. Aastapreemiad (eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde või tööde tsüklite esiletõstmiseks (8 preemiat, á 20 000 eurot) järgmistes valdkondades:

[Riigi teaduspreemiate põhimääruse § 2 (2)]

Aastapreemia kandidaadi  või teadusrühma ülesseadmiseks esitada:

Preemiakandidaatide esitamine:

Ettepanekuid preemia määramiseks võivad komisjonile esitada ülikoolide ning positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste teadusnõukogud, Eesti teaduste akadeemia akadeemikud, Eesti tööandjate keskliit, Eesti kaubandus-tööstuskoda ja teenusmajanduse koda.

Aastapreemiaga varem autasustatud teadustöötajaid ja teadusrühmi võib taas esitada aastapreemia määramiseks kümne aasta möödudes preemia määramisest uuel tasandil teadustöö eest.

Aastapreemia saanud teadustööde tsükli ühtegi osa ei ole lubatud kaasautorite poolt järgmistel aastatel aastapreemiale esitatavate teadustööde tsüklite osana kasutada.

Ettepanekute esitamine teaduspreemia määramiseks: Riigi teaduspreemiate põhimäärus  § 3 (2)

Lisainformatsioon Tiina Rahkama, tiina.rahkama@akadeemia.ee,
esitamisega seotud tehnilised küsimused Margit Lehis, margit.lehis@akadeemia.ee