Eesti-Ungari koostööprojektid

Teaduskoostööprojekte toetatakse akadeemilise teadlasvahetuse raames, vastavalt Eesti teaduste akadeemia ja Ungari teaduste akadeemia vahel sõlmitud kahepoolsele koostöölepingule.

NB! Eesti teaduste akadeemia ja Ungari teaduste akadeemia koostöös on avatud taotlusvoor teaduskoostööprojektide raames toimuvate teadusvisiitide toetamiseks aastatel 2025–2027. Vooru eesmärk on toetada Eesti ja Ungari teadlaste koostööd. Taotluste esitamise tähtaeg on 30. september 2024. Rohkem infot siin.

Toetatavad teaduskoostööprojektid 2022–2024

16.02.2022
Taotlusvooru esitati tähtajaks seitse taotlust. Eesti teaduste akadeemia ja Ungari teaduste akadeemia otsustasid toetada aastatel 2022–2024 järgmisi Eesti-Ungari teaduskoostööprojekte:

 • Suured ja väikesed uurali keeled: puutepunktid ja vastastikused impulsid.
  Prof Gerson Klumpp, Tartu ülikool, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut; Dr Éva Katalin Dékány, Hungarian Research Centre for Linguistics
 • Meie psühholoogilised rahvakombed: semantilised, pragmaatilised ja metafüüsilised lähenemised.
  Prof Bruno Mölder, Tartu ülikool, Filosoofia ja semiootika instituut; Prof Demeter Tamás, MTA-BTK Lendület Morals and Science Research Group
 • Fotosüsteem II struktuurse dünaamika barospektroskoopiline uuring.
  Prof Arvi Freiberg, Tartu ülikool, Füüsika instituut; Prof Garab Győző, Szegedi Biológiai Kutatóközpont Növénybiológiai Intézet
 • Magnet-elektriliste materjalide, spinn-spiraalsete magnetite ja spinn-vedelike teraherts-spektroskoopia tugevates magnetväljades.
  Prof Toomas Rõõm, Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut (KBFI); Dr Karlo Penc, Wigner Research Centre for Physics, Institute for Solid State Physics and Optics
 • Globaalsus ja lokaalsus Eesti ja Ungari tänapäeva folklooris. Dr Piret Voolaid, Eesti Kirjandusmuuseum; Dr Katalin Vargha, Research Centre for the Humanities, Institute of Ethnology

Toetatatud teaduskoostööprojektid 2019–2021

10.2018
Eesti teaduste akadeemia ja Ungari teaduste akadeemia poolt ühiselt välja kuulutatud teaduskoostööprojektide konkursile laekus tähtaegselt kaheksa taotlust. Akadeemiad valisid konkursitulemuste põhjal välja neli projekti, mida toetatakse aastatel 2019–2021 akadeemilise teadlasvahetuse kaudu.

Valituks osutusid järgmised projektid:

 • Categorical equivalence in algebra.
  Prof. Valdis Laan, Institute of Mathematics, University of Tartu
  Dr. László Gyula Márki, Alfred Renyi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences
 • THz spectroscopy of materials  with coupled magnetic and electric orders in high magnetic fields.         
  Prof. Toomas Rõõm, National Institute of Chemical Physics and Biophysics
  Prof. Karlo Penc, Institute for Solid State Physics and Optics, Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences
 • Hungary and Estonia – strongly connected to global value chains.
  Akad Urmas Varblane, University of Tartu, Estonian Academy of Sciences
  Prof. Miklós Szanyi, Institute of World Economics, Hungarian Academy of Sciences
 • Morphosyntactic and phonological aspects of Finnougric languages.
  Prof. Helle Metslang, Institute of the Estonian and General Linguistics, University of Tartu
  Prof. Beatrix Oszkó, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences

Toetatatud teaduskoostööprojektid 2016–2018

10.2015
Eesti teaduste akadeemia ja Ungari teaduste akadeemia poolt ühiselt välja kuulutatud teaduskoostöö projektide konkursile laekus tähtaegselt uus taotlust. Akadeemiad valisid konkursitulemuste põhjal välja neli projekti, mida toetatakse 2016-2018 akadeemilise teadlasvahetuse kaudu. Valituks osutusid järgmised projektid:

 • Contact-induced change in Finno-Ugric languages.
  Dr. Eva Katalin Dekany, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences
  Prof. Helle Metslang, Institute of the Estonian and General Linguistics, University of Tartu
 • Interaction of electromagnetic radiation with magnetoelectric and magnetic materials.
  Dr. Karlo Penc, Institute for Solid State Physics and Optics, Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences
  Dr. Toomas Rõõm, National Institute of Chemical Physics and Biophysics
 • Spectroscopy of doped borates crystals for quantum optics and dosimetry.
  Dr. Gabor Corradi, Institute for Solid State Physics and Optics, Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences
  Dr. Vitali Nagirnyi, Institute of Physics, University of Tartu
 • Categorical equivalence in algebra.
  Dr. Laszlo Márki, Alfred Renyi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences
  Dr. Valdis Laan, Institute of Mathematics, University of Tartu

Toetatatud teaduskoostööprojektid 2013–2015

10.2012

Eesti teaduste akadeemia ja Ungari teaduste akadeemia poolt ühiselt välja kuulutatud teaduskoostöö projektide konkursile laekus tähtaegselt kaheksa taotlust. Konkursi korras valiti välja viis projekti, mida toetatakse aastail 2013–2015 akadeemilise teadlasvahetuse kaudu:

 • Sociocultural aspects of linguistic variation in the Estonian and Hungarian language area.
  Dr Csilla Bartha, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences
  Dr. Mari Uusküla, Institute of the Estonian Language
 • Infrared, ESR and NMR spectroscopy of functional insulators in high magnetic fields and low temperatures.
  Dr. Karlo Penc, Institute for Solid State Physics and Optics, Wigner Research Centre for Physics,  Hungarian Academy of Sciences
  Dr. Urmas Nagel, National Institute of Chemical Physics and Biophysics
 • Recombination luminescence of doped borates: origin and application in dosimetry.
  Dr. Gabor Corradi, Institute for Solid State Physics and Optics, Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences
  Dr. Vitali Nagirnyi, Institute of Physics, University of Tartu
 • Thermal and mechanical phenomena in media with multiscale microstructure.
  Dr. Peter Van, Institute of Particle and Nuclear Physics, Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences
  Prof. Jüri Engelbrecht, Institute of Cybernetics, Tallinn University of Technology
 • Categorical equivalence in algebra
  Dr. Laszlo Márki, Alfred Renyi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences
  Prof. Kalle Kaarli, Institute of Mathematics, University of Tartu