Eesti-Poola koostööprojektid

Teaduskoostööprojekte toetatakse akadeemilise teadlasvahetuse raames, vastavalt Eesti teaduste akadeemia ja Poola teaduste akadeemia vahel sõlmitud kahepoolsele koostöölepingule.

Eesti-Poola mobiilsusprojektide taotlusvoor 20242026. Tähtaeg 6. oktoober 2023

Eesti teaduste akadeemia koostöös Poola teaduste akadeemiaga kuulutab välja taotlusvooru teaduskoostööprojektide raames toimuvate teadusvisiitide toetamiseks aastatel 2024–2026.

Taotlusvooru eesmärk on toetada Eesti ja Poola teadlaste koostööd. Taotlused on oodatud kõigi erialade ja uurimisvaldkondade teadlastelt, kes töötavad positiivselt evalveeritud teadusasutustes ning soovivad jätkata olemasolevat või alustada uut koostööd koostööpartneritega Poolas.

Huvitatud Eesti teadlastel palume:

 • kontakteeruda kolleegidega Poolas ja rääkida läbi planeeritava koostöö sisu;
 • täita vastav taotlusvorm ja saata hiljemalt 6. oktoobriks 2023 aadressile terje.tuisk@akadeemia.ee.

Koostööpartner Poola vabariigis peab analoogse taotluse esitama Poola teaduste akadeemiale aadressil bwz@pan.pl.

Lisainfo Eestis: Terje Tuisk, terje.tuisk@akadeemia.ee.

Lisainfo Poolas: Jolanta Krześniak, tel +48 221 826 504, e-post jolanta.krzesniak@pan.pl

***

Koostööprojektide pikendamine
29.12.2021
Eesti-Poola teaduskoostööprojekte pikendatakse perioodiks 2022–2023, et võimaldada koroonaviiruse tõttu edasi lükkunud teadusvisiitide toimumine.

***

Toetatud teaduskoostööprojektid 2019–2021

Eesti teaduste akadeemia ja Poola teaduste akadeemia poolt ühiselt välja kuulutatud teaduskoostööprojektide konkursile laekus tähtaegselt üheksa taotlust. Akadeemilise teadlasvahetuse kaudu toetatakse järgmisi projekte:

 • Diversity of soil microbial and mesofauna communities.
  Prof Leho Tedersoo, University of Tartu, Institute of Ecology and Earth Sciences
  Dr Dominika Chmolowska, Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences
 • Promising Bi-doped phosphors for white LEDs.
  Prof Aleksandr Luštštik, University of Tartu, Laboratory of Physics of Ionic Crystals
  Prof Yaroslav Zhydachevskyy Institute of Physics, Polish Academy of Sciences
 • Paleoenvironmental changes recorded by Estonian and Polish postglacial sediments.
  Dr Leeli Amon-Veskimeister, Tallinn University of Technology, School of Science, Department of Geology: Division of Quaternary Geology
  Prof Mariusz Lamentowicz, Adam Mickiewicz University in Poznań
 • Algebraic approach to time-delay and nonlinear systems.
  Dr Arvo Kaldmäe, Tallinn University of Technology, School of Information Technologies: Department of Software Sciences
  Prof Zbigniew Bartosiewicz, Białystok University of Technology
 • Power converters with post-fault operation capability and fault detection methods.
  Dr Andrii Chub, Tallinn University of Technology, School of Engineering: Department of Electrical Power Engineering and Mechatronics
  Prof Mariusz Malinowski, Warsaw University of Technology

Toetatatud teaduskoostööprojektid 2016–2018

Akadeemilise teadlasvahetuse kaudu toetatakse järgmisi projekte:

 • Communication styles: Developing a cross-cultural theoretical and methodological framework.  
  Dr. hab. Dorota Brzozowska, University of Opole, Philological Department
  Dr. Liisi Laineste, Estonian Literary Museum, Department of Folkloristics
 • Studies of zooarchaeological evidence of Estonian and Polish archaeological  sites – continuation.
  Dr. Piotr Wojtal, Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences
  Dr. Lembi Lõugas, Tallinn University,  Institute of History
 • Effects of anthropogenic disturbances on organic matter of forest soils.
  Prof. Dr. hab. Lech Wojciech Szajdak, Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences
  Dr. Tõnu Tõnutare, Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences
 • Imprinted polymers, integrated with acoustic sensors, for cancer biomarker determination.
  Dr. Krzysztof Noworyta, Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences
  Dr. Vitali Syritski, Tallinn University of Technology, Department of Materials Science
 • Power electronic transformer – an energy router for active power distribution grids.
  Dr. Ryszard Strzelecki, Gdynia Maritime University, Department of Ship Automation
  Dr. Dmitri Vinnikov, Tallinn University of Technology, Department of Electrical Engineering
 • Algebraic tools and software for automatic control.
  Dr. Ülle Kotta, Institute of Cybernetics at Tallinn University of Technology
  Dr. Zbigniew Bartosiewicz, Białystok University of Technology, Faculty of Computer Science
 • Multi-orbital superconductivity with anisotropic pairings.
  Dr. Grzegorz Litak, Lublin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering
  Dr. Teet Örd, University of Tartu, Institute of Physics
 • MAJoRA: Multimodal anger and joy recognition by audiovisual information.
  Dr. Dorota Kamińska, Łódź University of Technology, Institute of Mechatronics and Information Systems
  Dr. Gholamreza Anbarjafari, University of Tartu, Institute of Technology
 • Ultrahigh pressure – spark plasma sintering of novel high temperature materials.
  Dr. Lucyna Jaworska, Institute of Advanced Manufacturing Technology, Krakow
  Dr. Irina Hussainova, Tallinn University of Technology, Department of Materials Engineering

Toetatatud teaduskoostööprojektid 2013–2015

Eesti teaduste akadeemia ja Poola teaduste akadeemia poolt ühiselt välja kuulutatud teaduskoostöö projektide konkursile laekus tähtaegselt kaheksa taotlust. Konkursil valiti toetamiseks välja kuus projekti:

 • Transition metal and rare-earth ions` spectroscopy in functional materials.
  Prof. Andrzej Suchocki, Polish Academy of Sciences, Institute of Physics
  Prof. Mikhail G. Brik, Institute of Physics, University of Tartu
 • Smart power electronics arrangements and control methods for active power distribution grids.
  Prof. Ryszard Strzelecki, Gdynia Maritime University, Department of Ship Automation
  Dr. Dmitri Vinnikov, Tallinn University of Technology, Department of Electrical Drives and Power Electronics
 • Researches of soil matter decomposition kinetics and pathways by selected marker- compounds.
  Prof. dr. hab. Lech Wojciech Szajdak, Doctor Honoris Causa, Polish Academy of Sciences, Institute for Agricultural and Forest Environment
  Prof. Raimo Kõlli, Department of Soil Science and Agrochemistry, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Estonian University of Life Sciences
 • Algebraic methods in nonlinear control.
  Prof. Zbigniew Bartosiewicz, Białystok University of Technology, Faculty of Computer Science
  Prof. Ülle Kotta, Institute of Cybernetics, Tallinn University of Technology
 • Molecular composition of organic carbon in soil water systems.
  Prof. dr. hab. Lech Wojciech Szajdak, Doctor Honoris Causa, Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences
  Prof. Viia Lepane, Tallinn University of Technology, Institute of Chemistry
 • Studies of zooarchaeological evidence of Estonian and Polish archaeological sites – continuation.
  Dr. Piotr Wojtal, Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences
  Dr. Lembi Lõugas, Department of Archaeobiology and Ancient Technology, Institute of History, Tallinn University