Ootame 1. detsembriks uusi artikleid Riigiõiguse aastaraamatusse 2022

Riigiõiguse sihtkapital Eesti teaduste akadeemia juures ootab Riigiõiguse aastaraamatusse 2022 eestikeelseid artikleid 1. detsembriks 2021.

Riigiõiguse alaste artiklite käsikirjade vormistamisel palume lähtuda ajakirja Juridica vormistamis- ja viitamisreeglitest. Iga käsikirja kogumaht on soovitatavalt vahemikus 30 000 kuni 100 000 tähemärki (koos tühikutega). Esitatud kaastöödest tehakse avaldamiseks valik, juhindudes anonüümsest eelretsenseerimisest. Avaldamisele minevate kaastööde autoritele makstakse honorari.

Riigiõiguse aastaraamat 2021 on komplekteeritud ja ilmumas. Eesti Teadusinfosüsteemis kajastuvad Riigiõiguse aastaraamatu originaalartiklid kategoorias 1.2.

Esimene aastaraamat ilmus 2020. aastal ja on vabalt kättesaadav ka elektrooniliselt siin.

Käsikirjad palume saata riigiõiguse sihtkapitali aadressil: riigioigus@akadeemia.ee