Ootame 1. detsembriks artikleid Riigiõiguse aastaraamatusse

Riigiõiguse sihtkapital Eesti teaduste akadeemia juures ootab Riigiõiguse aastaraamatusse 2024 eestikeelseid artikleid 1. detsembriks 2023.

Läbivaks teemaks on Eesti riigiõigus, järgmisse aastaraamatusse on eriti oodatud kaastööd Eesti riigiõiguse puutumusest Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õigusega.

Riigiõiguse alaste artiklite käsikirjade vormistamisel palume lähtuda ajakirja Juridica vormistamis- ja viitamisreeglitest. Iga käsikirja kogumaht on soovitatavalt vahemikus 30 000 kuni 180 000 tähemärki (koos tühikutega). Esitatud kaastöödest tehakse avaldamiseks valik, juhindudes anonüümsest eelretsenseerimisest. Avaldamisele minevate kaastööde autoritele makstakse honorari.

Varem ilmunud aastaraamatud  on vabalt kättesaadavad ka elektrooniliselt:

Riigiõiguse aastaraamat 2023 on komplekteeritud ja ilmumas. Eesti Teadusinfosüsteemis kajastuvad Riigiõiguse aastaraamatu originaalartiklid kategoorias 1.2.

Käsikirjad palume saata riigiõiguse sihtkapitali aadressil: riigioigus@akadeemia.ee