Nelja osapoole kokkulepe edendab Pärnu noorte teadustegevust

Sel kolmapäeval esitleti Eesti teaduste akadeemias nelja asutuse ühiste kavatsuste kokkulepet, mile eesmärk on Pärnu noorte teadustegevuse edendamine, suunamine ja korraldamine.

Kokkuleppe sõlminud Eesti teaduste akadeemia, Tartu ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna, Pärnu linnavalitsuse ja MTÜ Academia Pernaviensise ühine soov on panustada regionaalsesse teadustegevusse. 

Seda tehakse näiteks Pärnu õpilaste riiklikul õpilaste teadustööde konkursil osalemise toetamise ning piirkondliku hariduse ja teaduse populariseerimise kaudu. Pärnu teadushuvilisi õpilasi ja nende juhendajaid hakatakse kaasama Eesti teaduste akadeemia ettevõtmistesse, et võimaldada neile kontakte Eesti tippteadlastega, teadushuvilised õppurid saavad akadeemiat külastada.

Kavas on välja töötada statuut eripreemia(te) andmiseks Pärnuga seotud uurimistöö(de)le õpilaste teadustööde konkurssidel ning kutsuda ellu õpetajatest teadustööde juhendajate arengu-, õppe- ja toetusprogramm, et kasvatada juhendajate kompetentsust, neid juhendamisel toetada, luua nende tunnustamise kord ja tunnustada nende saavutusi.

Academia Pernaviensise abiga kaardistatakse Pärnust pärit akadeemikute lood ja nende teaduslik panus, kaasates selleks õpilasi. Eesti teaduste akadeemia on valmis vastu võtma teadustööde juhendajaid, et arutada ja kavandada edasist koostööd spetsiifilist huvi pakkuvatel teemadel.