Kutsume osa võtma üliõpilaste teadustööde konkursist

Avatud on kandideerimine tänavusele üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile. Konkursi preemiafond on sel aastal 95 677, 79 eurot. Tööde esitamise tähtaeg 15. september 2022.

Osalema oodatakse kõikide erialade ja kõrgharidusastmete üliõpilasi, kes tunnevad, et nende teadustöös võib olla potentsiaali preemiaks. Töid oodatakse loodusteaduste, tehnika ja tehnoloogia, arsti- ja terviseteaduste, põllumajanduse ja veterinaaria, sotsiaalteaduste ning humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast. Osaleda saab kolmes kategoorias: rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppes, magistriõppes ning doktoriõppes. 

Kõigis valdkondades antakse igal õppeastmel välja riiklikud preemiad. Lisaks ootavad osalejaid eripreemiad Eesti teaduste akadeemia presidendilt ja riigiõiguse sihtkapitalilt, välisministeeriumilt, sotsiaalministeeriumilt, Riigikogu kantseleilt, muinsuskaitseametilt, Kapten Uno Lauri Merekultuuri sihtasutuselt ning Pere Sihtkapitalilt. Sel aastal annavad esmakordselt välja eripreemia ka rahandusministeerium ja siseministeerium. Üliõpilaste töid hindab riiklik konkursikomisjon, mille esimees on Tallinna ülikooli inimgeograafia professor Hannes Palang. 

Konkursile töö esitamise tähtaeg on 15. september. Teadustöö tuleb esitada eesti keeles, võõrkeelsele tööle tuleb lisada eestikeelne kokkuvõte. Tööde esitamine toimub Eesti teadusagentuuri konkursside veebikeskkonnas. 

Teaduste akadeemia presidendi ning riigiõiguse sihtkapitali eripreemiatest vt lisa siit.
Tutvu konkursi tingimustega Eesti teadusagentuuri kodulehel.

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss toimub juba 21. korda, seda korraldavad Eesti teadusagentuur ning haridus- ja teadusministeerium.

Lisainfo:
Signe Toomla
konkursi koordinaator
Eesti teadusagentuur
signe.toomla@etag.ee