ISC aruanne Ukraina konfliktist mõjutatud teadussüsteemide toetamiseks

Rahvusvaheline teadusnõukoda ISC avaldas koos partneritega aruande, tuues välja seitse peamist soovitust Ukraina konfliktist mõjutatud teadussüsteemide toetamiseks.

Tegu on 15. juunil 2022 korraldatud Ukraina kriisi teemalise konverentsi („Conference on the Ukraine crisis: responses from the European higher education and research sectors“) aruandega.

Konverentsiaruandes antakse ülevaade toimunud aruteludest ja tuuakse välja seitse peamist soovitust, mida riikide valitsused, mitmepoolsed organisatsioonid ja ülemaailmne teadussektor peaksid arvesse võtma. Lähemalt on selgitatud järgmisi soovitusi: vastutus, rahvusvaheline solidaarsus, avatus, kaasamine, liikuvus, paindlikkus ja prognoositavus. 

Aruandega saab tutvuda ISC veebilehel.