Ilmus ALLEA raport kliimamuutusi käsitlevast haridusest

27. mail 2020 esitleti Euroopa akadeemiate ühenduse ALLEA (All European Academies) ülevaadet haridusest kui kliimamuutustele reageerimise võtmeelemendist ning sellele suunatud algatustest kogu Euroopas.

Kliimamuutuste põhjuseid ja tagajärgi käsitlev haridus on keskne hoob, mille kaudu saab kaasata elanikke kliimamuutuste leevendamisse ja suunata kasvavat põlvkonda kliimaneutraalselt toimima. Euroopas on käivitatud kümneid sellesuunalisi paeluvaid ettevõtmisi nii põhikooli kui ka gümnaasiumi tasemel. ALLEA soovitab lisaks kliimamuutuste põhjuste ja käigu selgitamisele pöörata tähelepanu kohanemisvõimekuse kasvatamisele. Soovituste teravikus on mõte, et kliimamuutuste leevendamisel ja vastava hariduse korraldamisel tuleb tagada võimalikult võrdsed ja elamisväärsed tingimused ka kõige ebasoodsamatesse oludesse sattunud inimestele, keda kliimamuutused puudutavad kõige valusamal moel.

* * * * *

Euroopa teaduste akadeemiate ühendus (European Federation of National Academies of Sciences and Humanities „All European Academies“, ALLEA) on asutatud 1994. aastal ning ühendab nii klassikalisi loodusteadustele pühenduvaid akadeemiaid kui ka humanitaar- ja sotsiaalteaduste akadeemiaid. Eesti teaduste akadeemia on üks ALLEA asutajaliikmeid. Ühenduse peamine eesmärk on akadeemiatevaheline infovahetus ning teadusstrateegia ja -poliitika küsimuste sõltumatu käsitlemine Euroopa tasandil.

Vt ALLEA kohta lähemalt: https://allea.org/