Homme toimub teaduste akadeemia üldkogu istung

Homme, 20. aprillil algusega kell 11.00 toimub Eesti teaduste akadeemia üldkogu istung. Hübriidvormis toimuv koosolek on jälgitav otseülekandena akadeemia veebilehel. Otseülekanne algab pärast istungi korralduslikke formaalsusi orienteeruvalt kell 11:20.

Üldkogul antakse üle Edgar Kanti nimeline medal sotsiaalteaduste valdkonnas ja Eesti teaduste akadeemia medalid. Viimane on akadeemia kõrgeim autasu üksikisikutele suurte teenete eest Eesti teaduse arendamisel või selle arendamisele kaasaaitamisel, samuti teenete eest teaduste akadeemia ülesannete täitmisel.

Riigi peaprokurör Andres Parmas peab ettekande „Uued teadmised, arenevad tehnoloogiad ja juriidika“. Akadeemik Urmas Varblane esineb teemal „Milline on uus normaalsus maailmamajanduses?“

Üldkogu istungi teises osas tegeletakse akadeemia protseduuriliste küsimustega. President Tarmo Soomere esitab kokkuvõtte akadeemia tegevusest 2021. aastal. Traditsiooniliselt kinnitab üldkogu eelmise aasta aruande, alanud aasta eelarve ja finantsplaani. Kavas on kaasajastada põhikiri ja oluliselt laiendada akadeemia uurija-professorite finantseerimise võimalusi.

Üldkogu on akadeemia kõrgeim juhtimisorgan, mille moodustavad kõik Eesti teaduste akadeemia akadeemikud.