Helen Eenmaa valiti Euroopa noorte teaduste akadeemiate teadusnõukogu YASAS juhatusse

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asepresident, Tartu Ülikooli õigusteadlane Helen Eenmaa valiti Euroopa noorte teaduste akadeemiate teadusnõukogu YASAS (Young Academies Science Advice Structure) juhatusse.

Alates 2022. aastast on YASAS võrdväärne partner ka Euroopa akadeemiate teadusnõukogus SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies), tuues noorteadlaste sõnumid seal tugevamalt esile.

„Euroopa Komisjoni teadusnõustamise mehhanismis on SAPEA-l kanda oluline roll. Ta pakub koos juhtivate teadusnõustajate grupiga sõltumatut teaduspõhist sisendit poliitiliste otsuste kujundamiseks. Kui seni on SAPEA konsortsium koosnenud viiest Euroopa teaduste akadeemia võrgustikust (Academia Europea, ALLEA, Euro-CASE, FEAM, EASAC), siis YASASe lisandumine kuuenda liikmena võimaldab teadusnõu kujundamisel paremini arvesse võtta teadlaskarjääri alguses olevate noorte teadlaste teadmisi. Meile kõigile on hea, kui otsustusprotsessidesse on kaasatud just need teadlased, kellel on otsustega seotud teemadest kõige sügavam arusaam. Vahel on nendeks just noored teadlased,“ ütleb Helen Eenmaa.

YASAS asutati 2020. aastal eesmärgiga tõhustada koostööd Euroopa noorte akadeemiate vahel ja võimaldada teadusnõu pakkumist noorteadlastelt. YASASesse kuulub 14 riiklikku noorteakadeemiat (Belgia, Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Ungari, Holland, Norra, Poola, Rumeenia, Šotimaa, Hispaania, Rootsi ja Leedu) ning kaks rahvusvahelist noorte akadeemiat: Young Academy of Europe ja Global Young Academy.