Euroopa riikide peateadurite foorumi üldkogu Eesti teaduste akadeemias

30. novembril ja 1. detsembril toimub Eesti teaduste akadeemias Euroopa riikide peateadurite foorumi ESAFi (European Science Advisors Forum) üldkogu teemal „Kohalikest nõuannetest ülemaailmse kasuni” (From local advice to global benefit).

Üldkogul arutletakse selle üle, milline on seos kohalike tingimuste ja andmete ning ülemaailmsete teadmiste vahel ja kuidas neid vastastikku paremini ära kasutada.

On loomulik, et valitsused kuulavad ennekõike enda teadlasi, kuid viimaste teadmistebaas on globaalne. Ei ole olemas riiklikku matemaatikat ega kohalikku pandeemiat. Mõlemad on ülemaailmsed. Seega on ka valitsustele antav teadusnõu põhiolemuselt globaalne, kuid seda tuleb rakendada lähtuvalt kohalikest tingimustest. Üldkogul on fookuses mitmed olulised küsimused, nagu näiteks: Kus on erinevates riikides kasutatavate teadusnõustamise süsteemide kitsaskohad? Mida saaksime koos teha, et saavutada kõigi jaoks parem tulemus? Milline peaks olema peateadurite võrgustiku (ESAF) roll selles kontekstis? Milliseid võimalusi see võrgustik avab kohalikul tasandil teadlaste tehtavale nõustamistööle?

ESAFi eesmärk on võimaldada Euroopa riikide teadusnõustajatel vahetada ideid ja infot kogu Euroopas olulistes küsimustes enne, kui nad annavad nõu oma valitsustele või Euroopa Komisjonile. Samuti vahetada kogemusi ja edendada teaduspõhist poliitiliste otsuste langetamise kultuuri Euroopa Liidus.

Alates 1. juulist 2020 on foorumi eesistuja Eesti teaduste akadeemia president Tarmo Soomere.