Euroopa merekomitee visioonidokument „Suurandmed mereteaduses“.

Täna (29. aprillil 2020) esitleb Euroopa merekomitee visioonidokumenti „Suurandmed mereteaduses“. Dokumendi tutvustuses kirjutatakse, et mereteadus on kiiresti jõudmas digiajastusse. Ookeanivaatluste ulatuslik laienemine ning ka nn nutikate tööriistade kasutamine soodustavad lõppematut andmevoogu. Üha enam on võimalik ookeane mõistma õppida eriti keerukate ja interdistsiplinaarsete analüüside abil. Need loovad ka uudseid lähenemisviise mereressursside majandamiseks. 
Risk seisneb aga selles, et rohkem andmeid ei tähenda tingimata, et need on õigemad või paremad andmed kriitiliselt olulistele küsimustele vastamiseks või andmepõhiste juhtimisotsuste tegemiseks ookeaniressursside säästvaks kasutamiseks jne.

Andmete väärtuse suurendamiseks tuleb neid avalikult jagada, et neid oleks võimalik väga erinevatesse analüüsidesse integreerida.

Eesti esindaja Euroopa merekomitees on akadeemia president Tarmo Soomere.

Vt kõigest täpsemalt (inglise keeles): Future Science Brief. Big Data in Marine Science.