Eesti toksikoloogia seltsil täitub 25 aastat

17. oktoobril täitub 25 tegevusaastat Eesti toksikoloogia seltsil (ETS), mis asutati 23 entusiastliku keskkonnategelase, bioloogi, keemiku ning arstiteadlase või -praktiku poolt.

ETSi esimeseks ja pikaaegseks juhiks sai dr Anne Kahru (praegune akadeemik) keemilise ja bioloogilise füüsika instituudist ning loomise hetkel oli seltsile oluliseks eeskujuks Soome toksikoloogide ühendus.  Eesti seltsi peamisteks tegevusteks said toksikoloogia suunitlusega uurimistöö, täienduskoolituse ja rahvahariduse arendamine, toksikoloogia populariseerimine, valdkondlike konverentside, arutelude ja õppetegevuse korraldamine. Selts on toonud Eestisse mitmed rahvusvahelised toksikoloogia valdkonna seminarid ja konverentsid, koostatud on ka eestikeelsed keskkonnatoksikoloogia-alased õppematerjalid. Läbi tegevusaastate on ETS soodustanud oma liikmete osalemist rahvusvahelistel üritustel, vahendanud kontaktide tekkimist kolleegidega toksikoloogia lähivaldkondadest ning osalenud loodusvarade säästliku kasutamise ja keskkonnakaitsega seotud probleemide lahendamises.

Seltsi 23 asutajaliikmest on tänaseks seltsi aktiivsete liikmete hulgas kümme, ent 2022. aasta seisuga on seltsis kokku 67 liiget nii akadeemilistest asutustest, riigiasutustest, meditsiiniasutustest kui ka toksikoloogia valdkonnas tegelevatest ettevõtetest.

ETS on Euroopa toksikoloogia seltside ühenduse EUROTOX liige ning on pikka aega olnud ka rahvusvahelise toksikoloogia seltside ühenduse IUTOX liige. Alates 2017. aastast kuulub ETS Eesti teaduste akadeemiaga assotsieerunud seltside hulka.