Eesti teaduste akadeemia uurija-professorite konverents toimub 15. detsembril

NB! Konverentsil salvestatud ettekanded on nüüd akadeemia Youtube'i-kanalil järelvaadatavad. Lingid allpool!

Eesti teaduste akadeemia uurija-professorite konverents toimub 15. detsembril kell 11.00–12.45 Zoomi e-keskkonnas.

Ajavahemikuks 2019–2021 valiti uurija-professoriteks Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi juhtivteadur Toomas Rõõm, Tallinna tehnikaülikooli juhtivteadur Dmitri Vinnikov ning Tartu ülikooli tehnoloogiainstituudi rakendusviroloogia professor Andres Merits, kes nüüd konverentsil oma viimase aasta uurimistööst ülevaate teevad.

Konverentsi kava:

11.00–11.15 Sissejuhatus
11.15–11.45 „SARS-CoV-2 molekulaarbioloogia – uus väljakutse Eestile“, Andres Merits. ETTEKANDE video.
11.45–12.15 „Tulevikukindlad jõuelektroonikasüsteemid liginullenergiahoonetele“, Dmitri Vinnikov. NB! Ettekanne ei ole avalik, huvilistel palutakse seda küsida autorilt otse.
12.15–12.45 „Magnetid ja kuidas neist aru saada“, Toomas Rõõm NB! Ettekanne jääb esineja haiguse tõttu ära!

Lisainfo: Tiina Rahkama, tiina.rahkama@akadeemia.ee

Eesti teaduste akadeemia valib iga kolme aasta järel kolmeks aastaks kolm uurija-professorit. See ametikoht võimaldab teadus- ja arendusasutuses või ülikoolis uuringuid juhtival ning doktorante juhendaval tunnustatud teadlasel keskenduda teadusuuringutele. Uurija-professoritelt nõutakse ametiaja jooksul jätkuvat rahvusvahelisel tasemel teadustööd ja edukat uurimistoetuste täitmist. Kord aastas toimub uurija-professorite konverents, kus valitud teevad ülevaate oma möödunud aasta teadustööst.